De gemeente pakt samen met de Provincie Limburg de wateroverlast in Aalbeek aan, waarbij de gemeente als opdrachtgever optreedt. Voor de aanpak van de wateroverlast worden onder andere twee nieuwe rioleringen aangelegd. Daarnaast start de Provincie met onderhoudswerkzaamheden op de Aalbekerweg (N298). Dit alles wordt in één keer aangepakt.

Het aanleggen van de nieuwe rioleringen is een flinke klus. De weg wordt opgebroken en er kan tijdelijk geen verkeer meer door. Hier kunt u als aanwonenden last van hebben. De riolering vervangen is door al deze activiteiten ook erg duur. Alleen het opbreken van de weg is al 30 tot 60 procent van de kosten. Het aanpassen of vervangen van de riolering proberen we dan ook altijd te combineren met andere werkzaamheden.  Zo ook in Aalbeek. Zo hoeft de weg maar één keer te worden opgebroken. Dat kost minder geld en er is maar één keer overlast.

Waarom zijn deze werkzaamheden in Aalbeek nodig?

Met de werkzaamheden willen we twee doelen bereiken: 

 1. Het zo veel mogelijk tegengaan van de wateroverlast en;
 2. Het onderhouden van de provinciale weg.

Wat gaat er gebeuren?

De werkzaamheden worden in verschillende deelprojecten aangepakt:

Bosscherweg

 • Onder de Bosscherweg worden twee nieuwe rioleringen aangelegd. De eerste riolering is bedoeld om het regenwater af te voeren. De andere riolering voert het vuilwater af. Iedere woning in deze straat krijgt een nieuwe aansluiting op deze beide riolen. Deze aansluitingen worden tot aan de gemeentelijke eigendomsgrens aangelegd, dat wil zeggen tot aan de grens waar uw eigen perceel (of van de woningeigenaar) begint. 
 • Om het afvoeren van regenwater te vergroten worden putten (kolken) en lijngoten geplaatst die het water sneller kunnen afvoeren.
 • De straat wordt voorzien van nieuw asfalt. De weg krijgt een zogenaamd hol profiel. Dit betekent dat de putten in het midden van de rijbaan komen te liggen. Hierdoor wordt de kans op water in de woningen verkleind.
 • De verlichting op de Bosscherweg blijft hetzelfde.

Felisgats

 • Om het overtallige regenwater uit de kern Aalbeek af te voeren wordt in Felisgats een regenwaterriool aangelegd.
 • Nadat het regenwaterriool is aangelegd wordt de veldweg weer hersteld in oorspronkelijke staat.

Kern Hulsberg

 • In de kern Hulsberg wordt een regenwaterriool aangelegd langs de Aalbekerweg vanaf de Mesweg tot de Sportparklaan. Dit riool komt vooral aan de oostzijde van de weg te liggen.
 • Tijdens de werkzaamheden wordt de voetgangersoversteekplaats tijdelijk weggehaald. Na afloop van de werkzaamheden wordt de voetgangersoversteekplaats weer op de oorspronkelijke plek aangelegd. 
 • De straat wordt vernieuwd met asfalt
 • De oude bushalte aan de oostzijde van de weg komt te vervallen. Hier komt een groenstrook voor in de plaats. 
 • Waar nodig wordt de stoep vernieuwd met bestaande materialen.

Provinciale weg N298, Aalbekerweg

 • Op de Provinciale weg wordt een sierkers boom gekapt. Hiervoor in de plaats worden drie kastanjebomen geplant. 
 • De straat krijgt een nieuwe asfaltlaag en nieuwe belijning.
 • De intentie is er om de snelheid buiten de bebouwde kom tussen Hulsberg en Aalbeek te verlagen naar 60 km per uur.
 • De verlichting op de Provinciale weg blijft hetzelfde. 
 • Tussen de Sportparklaan en de Bosscherweg komt nieuw asfalt op de fietspaden.
 • In het fietspad aan de westzijde wordt een regenwaterriool aangelegd.
 • Daar waar nodig worden de stoepen hersteld met bestaande materialen.

Kern Aalbeek

 • De rijbaan in de kern Aalbeek krijgt een nieuwe asfaltlaag en de fietsstroken worden vernieuwd.
 • Daar waar nodig worden de stoepen vernieuwd met bestaande materialen.
 • In de S-bocht ter hoogte van het fruitbedrijf Janssen wordt een regenwaterriool in de rijweg aangelegd.  Dit regenwaterriool vangt voortaan het water op dat uit het de nieuwe riolering vanaf Hulsberg komt en brengt dit naar een buffer die speciaal hiervoor wordt aangelegd. Het water uit deze nieuwe buffer wordt daarna via Felisgats afgevoerd.

Het ontwerp

Hoe een en ander uit komt te zien, ziet u in de ontwerptekening (pdf 3,4 MB). Zie ook onderstaande documenten.

Maatregel ter verbetering van de verkeersveiligheid

Ten behoeve van het verbeteren van de veiligheid van de naar schoolgaande jeugd, de veiligheid van de fietser en de veiligheid van de voetganger is besloten om een aantal planwijzigingen in fase 1 van het project door te voeren.

Wat verandert er voor de voetganger?

De voetganger kon in de oude situatie de provinciale weg enkel en alleen oversteken tussen de Schoolstraat en de Mesweg. In de nieuwe situatie kan de voetganger iets ten zuiden van de Mesweg en tussen de Schoolstraat en de Wijnandsraderweg de provinciale weg oversteken. In beide gevallen geniet de voetganger voorrang op het autoverkeer. En in beide gevallen kan de voetganger dit gefaseerd, met een tussenstop op een middengeleider gelegen tussen de rijbanen, uitvoeren.

Wat verandert er voor de fietser?

De fietser komende uit de Mesweg, Schoolstraat, Gouverneur Houbenstraat en Wijnandsraderweg moest in de oude situatie ten midden van het autoverkeer de provinciale weg kruisen. In de nieuwe situatie kunnen deze fietsers gescheiden van het autoverkeer de provinciale weg gefaseerd kruisen. In tegenstelling tot de voetganger geniet de fietser in deze situaties geen voorrang op het autoverkeer.

De wijzigingen lichten wij hieronder per kruising verder toe.

Planwijziging kruising N298/Mesweg

Nieuw ontwerp

                      

Oud ontwerp


 

 

 

 

 

 

 

 


Het oude ontwerp voorzag in het terugbrengen van de situatie zoals deze ook aanwezig was vóór de start van de werkzaamheden.

In het nieuwe ontwerp komt de linksafstrook (voor verkeer van de N298 naar de Mesweg) te vervallen. Deze wordt vervangen door een zogeheten geleider. Deze geleider biedt voor voetgangers en fietsers de mogelijkheid om de provinciale weg veilig en gefaseerd (in twee delen) over te steken. Dit betekent dat de oversteekbeweging met een tussenstop mogelijk wordt gemaakt. Dit levert een aanzienlijke verbetering op voor de veiligheid van de fietser en voetganger. De oude oversteeklocatie komt hiermee te vervallen.

Daar waar er sprake is van een uitrit/inrit naar een particulier terrein wordt de geleider dusdanig vormgegeven dat de toegang tot het particuliere terrein gegarandeerd blijft.

Daarnaast wordt de aansluiting van de Mesweg op de N298 ingericht als een inritconstructie. Deze wijziging sluit aan bij de plannen welke de gemeente heeft voor het herinrichten van de Mesweg. Onderstaande afbeelding geeft impressie van een inritconstructie zoals deze ook hier wordt toegepast.

Planwijziging N298 tussen Schoolstraat en Wijnandsraderweg

Nieuw ontwerp
Oud ontwerp

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook hier voorzag het oude ontwerp in het terugbrengen van de situatie zoals deze ook aanwezig was vóór de start van de werkzaamheden.

In het nieuwe ontwerp komt ook hier de linksafstrook (voor verkeer van de N298 naar de Schoolstraat) te vervallen. Deze wordt vervangen door een geleider. Deze geleider biedt ook hier voor voetgangers en fietsers de mogelijkheid om de provinciale weg veilig en gefaseerd over te steken. Dit levert een aanzienlijke verbetering op voor de veiligheid van de fietser en voetganger.

Planwijziging N298 tussen Wijnandsraderweg en Gouverneur Houbenstraat

Nieuw ontwerp
Oud ontwerp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook hier voorzag het oude ontwerp in het terugbrengen van de situatie zoals deze ook aanwezig was vóór de start van de werkzaamheden.

In het nieuwe ontwerp komt ook hier de linksafstrook (voor verkeer van de N298 naar de Wijnandsraderweg) te vervallen. Deze wordt vervangen door een geleider. Deze geleider biedt hier voor enkel en alleen de fietsers de mogelijkheid om de provinciale weg veilig en gefaseerd over te steken. Dit levert een aanzienlijke verbetering op voor de veiligheid van deze fietser.

Daar waar er sprake is van een uitrit/inrit naar een particulier terrein wordt de geleider dusdanig vormgegeven dat de toegang tot het terrein gegarandeerd blijft.

De planning

Wanneer er waar gewerkt wordt aan de weg, ziet u in de planning (pdf 1,5 MB). Zie ook onderstaande documenten.

Meer gedetailleerdere informatie rondom de actuele stand van zaken over de werkzaamheden kunt u vinden op de projectwebsite(externe link).

Verkeersomleidingen

Vanaf 11 april tot en met begin oktober 2022 wordt de N298 in Hulsberg, in Aalbeek en ertussenin (tussen kilometrering 2,3 en 7,7) afgesloten voor doorgaand verkeer. In onderstaande afbeelding is de afsluiting van het werkvak weergegeven.

Kaart wegwerkzaamheden N298 Aalbeek; tekst staat boven afbeelding

Het doorgaand verkeer en het bestemmingsverkeer wordt in deze periode zo veel als mogelijk omgeleid. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van circa 5 minuten.
Voor de actuele verkeershinder en -omleidingen wordt verwezen naar Melvin(externe link).

Busdiensten

Als gevolg van de wegwerkzaamheden gelden er vanaf 11 april aangepaste dienstroosters van Arriva voor de buslijnen 52 en 56.
Voor het aangepaste dienstrooster van Arriva wordt verwezen naar Lijn 52(externe link) en Lijn 56(externe link).

Nieuw: Digitale nieuwsbrief over aanpak wateroverlast Aalbeek fase 2

Wij maken (ook) gebruik van een digitale nieuwsbrief om de inwoners van Aalbeek en Hulsberg en andere geïnteresseerden met regelmaat te informeren over de voortgang van het project en nieuwe ontwikkelingen. Wilt u de digitale nieuwsbrief ontvangen? Meldt u zich dan aan via onderstaande button.

Aanmelden nieuwsbrief Aalbeek fase 2

Wij gebruiken uw e-mailadres alleen voor de verzending van deze nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt niet aan derden verstrekt.
Aan het einde van het project, zodra de werkzaamheden klaar is, wordt de volledige mailinglijst uit de administratie van gemeente Beekdaelen verwijderd.  
U kunt zich tussentijds op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief. Wij verwijderen uw e-mailadres dan direct uit de mailinglijst.

De reeds verzonden nieuwsbrieven kunt u hieronder lezen:

Meer informatie

Vragen? Kijk dan eens bij de veelgestelde vragen over het project. Mogelijk vindt u hier het antwoord op uw vraag. Heeft u een andere vraag? Stuur dan een mail naar projectleider José Luis de León Adams via gemeente@beekdaelen.nl of neem telefonisch contact op via 088 – 450 2000.

Ontwerptekeningen

Heeft u problemen met het lezen van de documenten? Neem dan contact op met de gemeente via 088 - 450 2000 of gemeente@beekdaelen.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?