Gemeente Beekdaelen heeft besloten om, na een pilotproject vorig jaar, het groenbeheer van de openbare ruimte op een vernieuwende wijze aan te besteden voor een periode van 5 jaar.

Het achterliggende doel is het activeren van een nauwere samenwerking tussen burgers, ondernemers en de gemeente in de breedste zin van het woord. Inschrijven voor de aanbesteding kan tot 8 maart 2022 om 17 uur.

In dit kader is de gemeente in 7 gebieden/clusters verdeeld op basis van de cohesie tussen de voormalige kernen.

Aanbesteding

Binnen deze clusters wordt de opdrachtnemer verantwoordelijk voor alle groen gerelateerde werkzaamheden, met uitzondering van het boombeheer en het beheer van de sportvelden.

In deze clusters worden bovenop de technische uitvoeringseisen en de eisen voor social return en duurzaamheid, extra eisen gesteld ten aanzien van burgerparticipatie. Er is sprake van één aanbesteding met 7 percelen.

Bedrijven die in aanmerking willen komen voor één of meerdere van bovenstaande opdrachten kunnen de aanbestedingsdocumenten downloaden op Tenderned via de volgende link: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/250727.  

Over Beekdaelen

Beekdaelen is een landelijke en groene gemeente tussen de stedelijke gebieden van de Westelijke Mijnstreek en Parkstad Limburg. In Beekdaelen wonen ruim 36.000 mensen in een gebied dat bijna 8.000 hectare groot is. Het landschap, de kernen en de bedrijvigheid zijn de basis voor de ontwikkeling van Beekdaelen. Denk hierbij aan moderne kleinschalige toeristisch-recreatieve, streekgebonden en agrarische bedrijvigheid. De A76 met de aansluiting op de Buitenring is de as waarlangs de bedrijvigheid geconcentreerd is. De gemeente vormt

een grensgemeente die staat voor een leefbare en groene woonomgeving met een prachtig landschap en die in toenemende mate aantrekkingskracht uitoefent op de inwoners uit de omringende stedelijke agglomeraties.

De dorpskernen hebben ieder hun eigen, maar vergelijkbare culturele verworvenheden en folkloristische manifestaties. Wonen, werken en recreëren binnen de kleinschaligheid van de kernen zijn belangrijk!

Heeft u gevonden wat u zocht?