Uit snelheidsmetingen blijkt dat een overgroot deel van het gemotoriseerd verkeer (85%) op de Geleenstraat in Puth harder rijdt dan 64 km/u. Om de snelheid te beperken en de veiligheid te vergroten, worden op korte termijn enkele snelheidsremmers geplaatst aan het begin van de Geleenstraat, bij de komgrens.

De snelheidsremmers worden in de maand april/mei aangebracht, een en ander afhankelijk van het weer. Na plaatsing wordt de verkeerssituatie opnieuw gemeten en wordt bekeken of deze maatregel het gewenste effect heeft. 

Er worden drie zogenaamde straatjuwelen aangebracht, inclusief een vlakmarkering. Komende vanaf Geleen, wordt het eerste straatjuweel aangebracht aan de rechterzijde van de Geleenstraat, net voorbij de Kempkensweg (straat rechts) en de Putherweg (straat links). Daarna volgt aan de linkerzijde van de Geleenstraat ter hoogte van huisnummer 82, een tweede straatjuweel. En tot slot een derde straatjuweel aan de rechterzijde van de straat, ter hoogte van huisnummer 83. De locaties van de snelheidsremmers ziet u ook op bijgaande tekening.

Met direct omwonenden is in het voortraject contact geweest, zij zijn reeds per brief geïnformeerd over de locaties van de snelheidsremmers.

Snelheidsremmende maatregelen Geleenstraat Puth - Straatjuwelen aanbrengen inclusief vlakmarkering van thermoplast

Heeft u gevonden wat u zocht?