Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van dinsdag 10 oktober 2022 ingestemd om de Altaarstraat-Stationsstraat-Dorpsstraat in 2025 af te waarderen van 50km/u naar 30km/u. Ter overbrugging tot 2025 en in verband met andere werkzaamheden in Schinnen zijn er tijdelijke verkeersmaatregelen uitgevoerd. 

De tijdelijke maatregelen zijn bedoeld om de snelheid van het gemotoriseerd verkeer te verlagen en het risico op ongevallen te verminderen, om uiteindelijk de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren. De maatregelen functioneren nu enkele weken en de gemeente heeft positieve meldingen ontvangen, maar ook enkele suggestie tot verbeteringen. 

Een afvaardiging van bewoners, het comité Verkeer Schinnen, en de gemeente hebben de maatregelen geëvalueerd. Uit de evaluatie is gebleken dat de maatregelen functioneren en dat er nog verbeteringen en aanvullingen mogelijk zijn. De gemeente wil de volgende verbeteringen uitvoeren:

  • Alle voetgangersoversteekplaatsen worden voorzien van de geel-zwarte kokers om de zichtbaarheid te verbeteren.
  • De ruimte voor de fietser tussen het straatjuweel en het trottoir of parkeervak wordt vergroot.
  • De tegenover elkaar gelegen straatjuwelen worden verspringend geplaatst.
  • Het parkeerverbod van de Dorpsstraat wordt opgeheven en de gele belijning wordt verwijderd.
  • De rode fietssuggestiestroken op de Holleweg vanaf de komingang tot het kruispunt met de Sachariasstraat worden officiële fietsstroken. Op deze fietsstroken mag niet worden geparkeerd. 

De aanvullende werkzaamheden worden uitgevoerd in de weken 43 en 44. De werkzaamheden zijn weersafhankelijk en kunnen dus iets uitlopen. De wegen zullen enkele dagen gedeeltelijk worden afgezet of het verkeer wordt geregeld via verkeersregelaars. Het doorgaand verkeer kan ten alle tijden doorgang vinden, maar u kunt er wel hinder van ondervinden. Woningen blijven bereikbaar.

Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar dhr. Walraven van gemeente Beekdaelen: rob.walraven@beekdaelen.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?