Als u alcohol verkoopt of schenkt, hebt u een drank- en horecavergunning nodig van de gemeente.
Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen.

Direct online aanvragen voor reguliere horeca

Let op: Vul het formulier Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting in alvorens de drank en horecavergunning aan te vragen. Dit formulier dient u als bijlage aan de aanvraag toe te voegen.

Hoe werkt het?

Met een drank- en horecavergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder.

U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
 • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
 • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
 • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

Wat moet ik doen?

Voor een goede en snelle afhandeling van uw vergunning is het belangrijk dat wij een volledige aanvraag ontvangen. Vandaar ons verzoek om, alvorens u een aanvraag indient, met de cluster APV/Bijzondere Wetten contact op te nemen. In een persoonlijk onderhoud zullen wij de procedure uitleggen en daarbij aangeven over welke gegevens wij minimaal dienen te beschikken.

Voor reguliere horeca vraagt u de vergunning commercieel bedrijf (A) online of op afspraak aan bij de gemeente.
Voor paracommerciële instellingen, zoals verenigingen en stichtingen vraagt de vergunning paracommerciële instellingen (B) online of op afspraak aan bij de gemeente.
Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is geplaatst.

Formulier wijziging inrichting drank en horecawet 

Indien er een wijziging is dient u het formulier Wijziging inrichting drank en horecawet in te vullen en toe te sturen aan de gemeente. 

Formulier verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting

Vul het formulier Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting in alvorens de drank en horecavergunning aan te vragen. Dit formulier dient u als bijlage aan de aanvraag toe te voegen.

Bibob-formulier

De gemeente kan u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

Nieuwe leidinggevende altijd melden

Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

Wat moet ik meenemen?

 • Geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd.
 • Verklaring Sociale Hygiëne.
 • Plattegrond van het bedrijf, inclusief terras.
 • Officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen).

De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden.

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen acht weken bericht. Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen zes maanden bericht. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Wat kost het?

Een drank- en horecavergunning kost € 248,55.

Heeft u gevonden wat u zocht?