Op maandag 11 oktober hebben wethouder Timmermans en dhr. Van Bussel van Aldi Roermond B.V. het convenant getekend waarmee vastgelegd is dat de Aldi nog een tijd op de huidige locatie blijft.

In het convenant is een verlenging van de termijn met maximaal 5 extra jaren geregeld, concreet is dat voor de periode vanaf begin oktober 2022 (tot en met uiterlijk begin oktober 2027).
Een van de andere afspraken die in het convenant zijn vastgelegd is dat er gezamenlijk een zoekproces naar een definitieve eindlocatie zal plaatsvinden, waarbij voor de gemeente Beekdaelen de focus ligt op een plek in één van de kernen Oirsbeek en Amstenrade.
Het streven is om Aldi voor dit gebied te behouden en de inwoners ook in de toekomst een gevarieerd winkelaanbod aan te kunnen blijven bieden.

Foto: ondertekening convenant door de heer Van Bussel van Aldi Roermond B.V. en wethouder Timmermans.

Heeft u gevonden wat u zocht?