Eerste stap naar bouw nieuw kindcentrum gezet.

Gemeente Beekdaelen en schoolbestuur INNOVO werken nauw samen om in Amstenrade, als onderdeel van de bredere gebiedsontwikkeling De Gijselaar, een nieuw kindcentrum te realiseren. Een centrum waar niet alleen de basisschool wordt gehuisvest, maar ook de peuterspeelzaal en de (buitenschoolse) opvang. Het college van B & W van gemeente Beekdaelen en het College van Bestuur van INNOVO hebben gezamenlijk een intentieovereenkomst opgesteld, waarin de wederzijdse verwachtingen rond het nieuwe kindcentrum zijn vastgelegd.

Op 29 juni 2020 ondertekenden Peter Janssen (wethouder onderwijs gemeente Beekdaelen) en Bert Nelissen (voorzitter College van Bestuur INNOVO) deze intentieovereenkomst. Dit gebeurde uiteraard bij de plek waar het nieuwe kindcentrum gebouwd gaat worden: het nu ongebruikte grasveld tussen de huidige school en het voetbalveld van VVA.

 

Foto’s: Peter Janssen en Bert Nelissen ondertekenen beide de intentieovereenkomst. Op de achtergond het veld waar het nieuwe kindcentrum wordt gebouwd en daarachter de huidige school.

Zowel Peter Janssen als Bert Nelissen zijn verheugd over de ondertekening van de intentieovereenkomst en daarmee de eerste stap naar de bouw van het nieuwe kindcentrum in Amstenrade.

Peter Janssen: “Een nieuw, modern kindcentrum staat al lang op de planning. Het project begint nu concrete vormen aan te nemen. Dit kindcentrum past bij het profiel van Beekdaelen, zijnde leven, leren en wonen in het groene landschap, en draagt er voor een heel belangrijk deel aan bij dat Amstenrade klaar is voor de toekomst. We zijn als gemeente enorm trots op dit project en op de uitstekende samenwerking met INNOVO en dat onderstrepen we vandaag door het ondertekenen van deze intentieovereenkomst.

Hiermee dragen wij het stokje ook over aan INNOVO. INNOVO gaat namelijk als bouwheer de ontwikkeling en bouw van het kindcentrum op zich nemen.

Bert Nelissen: “Het nieuwe kindcentrum is een prachtig initiatief, waardoor de toekomst van goed onderwijs in Amstenrade verzekerd is voor de 250 leerlingen die de basisschool de komende jaren telt. Het kindcentrum heeft ons veel te bieden: intensievere samenwerking met partners als de peuterspeelzaal en de opvang, in een prachtige groene omgeving, nabij de sportgelegenheden en dichtbij de ouderen van Amstenrade. We vinden het voor de ontwikkeling van kinderen belangrijk om jong en oud bijeen te brengen en die mogelijkheid biedt het nieuwe kindcentrum ook volop. Wij kijken uit naar de bouw van het kindcentrum en de verdere samenwerking met de verschillende partners.”

Ook Anita Heiligers, directrice van basisschool De Verrekijker in Amstenrade, is enthousiast: “We verheugen ons op het integraal kindcentrum met doelgericht, persoonlijk en betrokken onderwijs, klaar voor de toekomst.”

Kosten en planning

Gemeente Beekdaelen trekt als opdrachtgever 4 miljoen euro uit voor de bouw van het kindcentrum. Naast de basisschool (van INNOVO), zal het kindcentrum ook de buitenschoolse opvang, de kinderdagopvang en de peuterspeelzaal huisvesten.

INNOVO gaat als opdrachtnemer (bouwheer) het kindcentrum realiseren en is straks als schoolbestuur verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw.

Voordat de bouw kan starten, dient de bestemmingsplanprocedure nog doorlopen te worden. De ingebruikname van het nieuwe kindcentrum zal naar verwachting daardoor nog minimaal twee jaar duren. Onder de voorwaarde dat de strakke planning geen onvoorziene vertraging oploopt.

Gebiedsontwikkeling De Gijselaar

Aan De Gijselaar in Amstenrade vindt u allerlei voorzieningen die belangrijk zijn voor de vitaliteit en leefbaarheid van Amstenrade. Denk aan de school, het zorgcentrum voor ouderen, de gymzaal, de bibliotheek en ruimte voor allerlei verenigingen. Dit willen we graag behouden voor de toekomst. In de komende paar jaar nemen we daarom maatregelen om deze voorzieningen toekomstproof te maken. De bouw van het nieuwe kindcentrum maakt deel uit van deze bredere gebiedsontwikkeling.

Meer informatie

Meer informatie over de gebiedsontwikkeling De Gijselaar in Amstenrade – inclusief ook het nieuwe kindcentrum- vindt u op de informatiepagina over De Gijselaar op deze website.

Heeft u gevonden wat u zocht?