Op een aantal plekken organiseren lokale initiatieven herdenkingsbijeenkomsten tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei. Namens de organisatoren nodigen wij u van harte uit om bij één van deze herdenkingen aanwezig te zijn. Wij zijn alle organisatoren ontzettend dankbaar en zetten hun uitnodigingen dan ook graag voor u op een rij.

Nuth

Comité 4 mei-herdenking Nuth nodigt iedereen uit op 4 mei deel te nemen aan de Dodenherdenking. Om 19.30 uur verzamelt het gezelschap zich voor basisschool “De Bolster” en trekt van daaruit gezamenlijk in een stille tocht naar het Monument voor de Gevallenen op het Deweverplein.

Na afloop van de ceremonie bent u van harte welkom in de hal van het gemeentehuis om samen koffie/thee te drinken.

Programma

19.30 uur: Verzamelen (uitdelen van bloemen aan kinderen en ouders)

19.35 uur: Aanvang stille tocht naar monument bij gemeentehuis

19.45 uur: Aankomst bij monument

 • Welkom en openingswoorden
 • Toespraak door wethouder Timmermans
 •  Aankondiging taptoesignaal en 2 minuten stilte 
 • Taptoe-signaal

20.00 uur: Twee minuten stilte

Aansluitend

 • Zingen Wilhelmus 1e couplet
 • Koor zingt: “Roep alle namen”
 • Voorlezen namen slachtoffers
 • Bloemenhulde
 • Voorlezen gedicht door leerling basisschool
 • Zegeningsgebed door pastoor Geilen
 • Voorlezen prijswinnende gedicht 2021 (Dam Amsterdam)

20.20 uur: Dankwoord en afsluiting

Uitnodiging namens gemeentebestuur om in de hal van gemeentehuis koffie/thee te drinken.

Schinveld

Dodenherdenking

Voor alle gevallenen en oorlogsslachtoffers van Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek, Schinveld en de overige kernen van de gemeente Beekdaelen.

Plaats van handeling: Het herdenkingsmonument in het plantsoen aan de Beatrixstraat te Schinveld.

20.00 uur: Aanvang Dodenherdenking met 2 minuten stilte.

Korte herdenking en kranslegging door Burgemeester Geurts van de gemeente Beekdaelen en een afgevaardigde van de Stichting Herdenkingsmonument Onderbanken.

Medewerking verlenen: Harmonie Sint Caecilia Schinveld, Zangvereniging Oranje, en inwoners die een gedicht voor zullen dragen.

De erewacht wordt betrokken door leden van de Schutterij Sint Eligius Juliana en pupillen van de Gymnastiekvereniging Olympia K.F.C. Schinveld.

Deze dodenherdenking zal in stilte worden besloten door het blazen van “The last Post” door de heer Eric Sturmans.

Na afloop is er gelegenheid tot het leggen van bloemen en bloemstukken door alle aanwezigen en special voor de schoolverlaters van de basisschool uit Schinveld.

Alle inwoners zijn van harte welkom.

Hulsberg

4 mei Dodenherdenking

Vanaf ca. 19.45 uur verzamelen bij het Oorlogsmonument bij het zusterklooster aan de Schoolstraat 5 te Hulsberg.

Programma

19.55 uur: Drumband St. Rochus komt aan bij het monument

20.00 uur: We beginnen met 2 minuten stilte om onze oorlogsslachtoffers te gedenken. 

19.45-19.55 uur: Luiden van de zware klok (de zogenaamde 'doodsklok'). 
Muziek: Last Post (Alois Voncken) 
Daarna speelt de drumband en vervolgens spreekt pastoor George Dölle. 

De drumband speelt een stuk muziek
Muziek: Schintaler Mergroate 

Kranslegging: Tijdens kranslegging rustige muziek 
Pastoor Dölle: gedicht/verhaal 
Muziek: Wilhelmus

Wijnandsrade

Om 18.00 uur start de bijeenkomst in de Stephanuskerk, gevolgd door een korte plechtigheid met taptoe en bloemenhulde bij het oorlogsmonument. De dodenherdenking in Wijnandsrade wordt sinds 1986 georganiseerd door heemkundevereniging “Vrienden van Wijnandsrade”, met medewerking van het kerkbestuur, basisschool, fanfare St. Caecilia Wijnandsrade, gemengd kerkelijk zangkoor St. Caecilia Wijnandsrade, gemeentebestuur van Beekdaelen en scouting Nuth.

Programma

18.00 uur: Begin herdenking in de kerk (koor)

 • opening 
 • gebed
 • koor
 • koor
 • toespraak/gedicht
 • koor

Ca. 18.30 uur: Voortzetting buiten bij monument

 • gebed
 • taptoe
 • stilte
 • Wilhelmus
 • bloemenhulde

Ca. 18.45 uur: sluiting

Schinnen

Dodenherdenking 4 mei 2022 Schinnen

Locatie: Centraal Oorlogsmonument voor het gemeentehuis te Schinnen

Programma

19.30 uur: Verzamelen voor het gemeentehuis, uitreiken speldjes
19.35 uur: Welkomstwoord door Johan Linckens
19.45 uur: Opening door uitspreken vredesgebed door kapelaan Gorissen
19.50 uur: Lied Soldier On (Di-rect), gelegenheidskoor The Four Voices
19.55 uur: Toespraak wethouder
20.00 uur: Na het luiden van de klokken, spelen van de Taptoe door de heer Diederen
                 Aansluitend 2 minuten stilte
20.05 uur: Ceremoniële aanwezigheid door een afvaardiging van de scouting
                 Gedicht Vrijheid (Eva Pronk) voorgedragen door Armand van Keppenne
20.10 uur: Ceremoniële aanwezigheid door een afvaardiging van het JIS
                 Gedicht Vandaag en Morgen (Femke Allaart), voorgedragen door Fem Beernink
20.15 uur: Opnoemen van de namen van de oorlogsslachtoffers uit de kerkdorpen van de gemeente Schinnen, Jeroen Heuts, Bart Lambrechts
20.20 uur: Kranslegging door de wethouder namens de gemeente
20.22 uur: Kranslegging door de heer W. Ubben namens veteranen
20.24 uur: Bloemen leggen door kinderen van het JIS
                 Fem Beernink, Myrthe Vliegen, Teun Vliegen, Rowan Brouwers, Yinthe Brouwers
20.26 uur: Afsluiting en dankwoord de heer Linckens
20.28 uur: Lied Mien Limburgs Landj (Schintaler), gelegenheidskoor The Four Voices
20.30 uur: Einde

De herdenking is mede mogelijk gemaakt door:

 • Parochie Sint Dionysius
 • Fanfare Sint Caecilia Schinnen
 • Gemeente Beekdaelen
 • Scouting Schinnen
 • JIS Schinnen

Vlaggen halfstok

Het Gemeentebestuur vraagt alle inwoners om vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur halfstok te vlaggen om zo de betrokkenheid te laten blijken.

Informatie

De meest actuele informatie en eventuele aanpassingen of aanvulling op dit programma vindt u op deze gemeentelijke webpagina. Heeft u zelf nog toevoegingen, dan kunt u deze mailen naar communicatie@beekdaelen.nl
 

Heeft u gevonden wat u zocht?