Beekdaelense projecten!

St.Dionysiuskerk en kerkmuur blijven behouden voor gemeente Beekdaelen.

De restauratiewerkzaamheden aan de St. Dionysiuskerk en de kerkmuur in Schinnen kunnen van start gaan. De muur is vanaf het deken Keulenplein en langs Achter de Kerk op onderdelen zo slecht, dat delen ervan hersteld, en andere delen geheel vervangen moeten worden. De muur is van groot belang voor de erachter en erboven gesitueerde monumentale kerk en daarom onlosmakelijk hiermee verbonden.

Samen in actie 

De restauratiewerkzaamheden van zowel de kerk als de muur kunnen plaatsvinden vanwege een Provinciale monumentensubsidie van ruim   € 550.000, een bijdrage door gemeente Schinnen, het Bisdom Roermond en het kerkbestuur van H. Dionysius. Om de benodigde financiële middelen voor deze restauratie te verwerven gaat het kerkbestuur vanaf januari 2018 diverse acties op touw zetten om samen met de inwoners van Schinnen inkomsten voor de werkzaamheden te verkrijgen.

Meer informatie

In een eerdere uitgave van Goed Nieuws (6 februari) en in dit bericht is een bijlage toegevoegd over dit project. Het bezoek van wethouder Roy van der Broek, deken Jos Schreurs en de heer Wim Diederen met betrekking tot de restauratie aan gedeputeerde Hubert Mackus (Provincie Limburg) kunt u in deze video bekijken.

Beekdaelen

De genoemde plannen voor St. Dionysiuskerk en kerkmuur in Schinnen staan niet op zichzelf. Gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen zijn samen op weg naar een nieuwe fusiegemeente: Beekdaelen. In de aanloop naar deze herindeling hebben de huidige gemeentebesturen samen een toekomstvisie ontwikkeld en vastgesteld onder de noemer “Leven en werken in het Landschap”. Hierin beschrijven ze welke richting ze voorzien voor de nieuwe gemeente, welke ambities er zijn en welke identiteit Beekdaelen krijgt.

In deze ontwikkelagenda is vastgelegd dat de nieuwe gemeente de komende jaren inzet op de volgende investeringslijnen:  

  • nieuwe relatie tussen gemeente en gemeenschap;
  • excellent wonen en vitale kernen;
  • landschappelijke ontwikkeling;
  • duurzame economische ontwikkeling.

Hieruit vloeien verschillende structuurversterkende investeringsprojecten, die op korte termijn in de gemeente Beekdaelen uitgevoerd gaan worden: 

  • voorzieningen in de dorpskernen;
  • Beekdaelenroute;
  • verwoeste kasteel van Etzenrade;
  • Feldbissbreuk;
  • impuls voor gebied A76 / Thull.