Colleges ONS bieden de gemeenteraden zienswijzennota en herindelingsadvies aan

Afgelopen maanden hebben inwoners en instanties in totaal 1250 zienswijzen op het herindelingsontwerp ingediend.

Zij hebben deze aangereikt aan de colleges van de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen. De zienswijzen zijn bestudeerd en anoniem verwerkt in een zienswijzennota die de drie colleges deze week hebben aangeboden aan de gemeenteraden.

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend ontvangt deze week een brief van de colleges samen met een kopie van de zienswijzennota.

De Regiegroep Raad (hierin zijn alle fractievoorzitters vertegenwoordigd van de ONS-gemeenten) heeft, in voorbereiding op de behandeling door de drie raden op 28 maart, het herindelingsadvies inclusief  de zienswijzennota bestudeerd. De Regiegroep Raad stelt de drie gemeenteraden voor, deze documenten vast te stellen.

De zienswijzennota en het herindelingsadvies kunt u direct online inzien.