Herindelingsvoorstel Beekdaelen naar Raad van State

Molen

In het herindelingstraject van Onderbanken, Nuth en Schinnen komt het einddoel steeds dichterbij, nu ook de ministerraad groen licht heeft gegeven.

Afgelopen mei heeft Provincie Limburg het herindelingsadvies Beekdaelen, voorzien van een positief advies doorgestuurd naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hiermee is in Den Haag het wetgevingsproces opgestart dat voor een herindeling vereist is. Een belangrijke volgende stap in dit proces is afgelopen week gezet: de ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk ingestemd met de aanbieding van het herindelingsvoorstel Beekdaelen aan de Raad van State (RvS). De RvS is nu aan zet om een advies uit te brengen. Eenmaal voorzien van dit advies gaat het herindelingsvoorstel daarna achtereenvolgens naar de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, die de uiteindelijke beslissing neemt.

Overigens zijn er nog 8 andere herindelingsvoorstellen waar de Raad van State zich komende tijd over buigt. Als de Eerste Kamer deze uiteindelijk allemaal positief beoordeelt, zijn er vanaf 1 januari 2019 als gevolg van fusies 17 gemeenten minder in Nederland.