Het herindelingsadvies

Molen

De gemeenteraden van Onderbanken, Nuth en Schinnen hebben het herindelingsadvies vastgesteld.

Dit advies gaat, inclusief de zienswijzennota, via de provincie naar de minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijkrelaties. De gemeenteraden stemden op 28 maart ook in met de door de inwoners gekozen naam. Daarmee is Beekdaelen officieel de nieuwe naam van de herindelingsgemeente ONS.