Hoe ziet U Beekdaelen?

Moodboard

Moodboard voor nieuwe huisstijl en logo Beekdaelen - stuur ons uw foto's of afbeeldingen

Onlangs is de aanbesteding voor een nieuw logo en nieuwe huisstijl voor Beekdaelen uitgeschreven.
Als de procedure voor de aanbesteding afgerond is en de ontwerper aan de slag gaat, willen we hem of haar zo veel mogelijk informatie geven om een zo goed mogelijk beeld te krijgen bij onze toekomstige gemeente Beekdaelen.

Hiervoor willen wij de ontwerper graag een ‘moodboard’ aanbieden, een soort collage die in één oogopslag het “Beekdaelen-gevoel” overbrengt.
Maar wat is het Beekdaelen-gevoel? Om dat duidelijk te krijgen hebben wij uw hulp nodig .

Hoe ziet U Beekdaelen?

Met de input die we tijdens de dorpsbijeenkomsten opgehaald hebben, krijgen we al een aardig idee hoe inwoners denken over hun kern en over Beekdaelen specifiek. Maar wij willen ook graag weten hoe u Beekdaelen ziet. Letterlijk.
Stuur ons uw foto’s of afbeeldingen die u bij Beekdaelen vindt passen.
Wat betekent Beekdaelen voor u?
Hoe ziet u “leven en werken in het landschap”?
Welke beelden, foto’s geven volgens u het beste het gevoel weer dat past bij Beekdaelen?
Welke beelden vindt u het best passen bij uw nieuwe gemeente?

Praktisch

U kunt uw inzending digitaal sturen naar gemeente@beekdaelen.nl of per post naar één van de drie gemeentehuizen. Telkens onder vermelding van “Moodboard Beekdaelen”.
Aanleveren kan tot 1 maart 2018.
Houdt u er rekening mee dat u alleen foto’s of afbeeldingen aanlevert waar géén auteursrechten op rusten? Maximale grootte per foto 1MB, digitale foto’s aanleveren als JPEG of PDF.

Stuurt u de afbeeldingen of foto’s per post, dan graag op het formaat A4.

Door materiaal aan te leveren, stemt u er mee in dat wij dit gebruiken als onderdeel van een moodboard of voor promotionele doeleinden.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Nicole Vaessen: n.vaessen@onderbanken.nl of 045-5278727.

Als dank voor uw medewerking wordt onder alle inzenders een attentie verloot.

U doet toch ook mee?!

Te downloaden: