Indienen commentaar op wetsvoorstel Beekdaelen

U kunt commentaar geven op het wetsvoorstel tot samenvoeging van Onderbanken, Nuth en Schinnen tot gemeente Beekdaelen.

Graag attenderen wij u op de mogelijkheid om uw commentaar te geven op het wetsvoorstel tot samenvoeging van Onderbanken, Nuth en Schinnen tot gemeente Beekdaelen.

Dit wetsvoorstel ligt momenteel bij de Tweede Kamer. De commissie van Binnenlandse Zaken stelt betrokkenen en belangstellenden in de gelegenheid om hierop commentaar in te sturen, voordat er een besluit genomen wordt. Dit kan tot en met 22 december 2017.

Na de reactietermijn beslist de commissie of er een bezoek aan Onderbanken, Nuth en Schinnen zal plaatsvinden en of er een hoorzitting komt.

Reacties op het wetsvoorstel kunnen worden gericht aan:

De wnd. griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,
Drs. F.M.J. Hendrickx,
Tweede Kamer der Staten-Generaal,
Postbus 20018,
2500 EA Den Haag

Of via e-mail: cie.biza@tweedekamer.nl

Kamerstuk 34 826 is te raadplegen op internet: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken