Ondertekening samenwerkingsovereenkomst gemeente Schinnen en Alfa

Ondertekening

Afgelopen vrijdag 3 november ondertekenden Gemeente Schinnen en Alfa-brouwerij een samenwerkingsovereenkomst. Beide slaan de handen ineen om een impuls te geven aan de ruimtelijke ontwikkeling in en om de welbekende Alfa-brouwerij en de Mulderplas in Thull.

De partijen gaan zich inzetten voor landschap, water, natuur, recreatie en leefbaarheid.

Tijdens de bijeenkomst werden de planideeën toegelicht in het proeflokaal in de Alfa brouwerij in Thull. Landschapsarchitect Pieter Kromwijk presenteerde het eerste schetsontwerp aan de aanwezige inwoners van Thull. Om al deze plannen te realiseren investeren de gemeente en de brouwerij niet alleen, ze zoeken ook de samenwerking met IBA Parkstad (Internationale Bau Ausstellung), Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Natuurmonumenten. Zo draagt IBA inhoudelijk en financieel bij aan het maken van de plannen en ziet dit project als een kans om de regio kwalitatief door te ontwikkelen.

Beekdaelen

De genoemde plannen voor Thull staan niet op zichzelf. Gemeente Schinnen is samen met buurgemeenten Nuth en Onderbanken op weg naar een nieuwe fusiegemeente: Beekdaelen. In de aanloop naar deze herindeling hebben de huidige gemeentebesturen samen een toekomstvisie ontwikkeld en vastgesteld onder de noemer “Leven en werken in het Landschap”. Hierin beschrijven ze welke richting ze voorzien voor de nieuwe gemeente, welke ambities er zijn en welke identiteit Beekdaelen krijgt.

In deze ontwikkelagenda is vastgelegd dat de nieuwe gemeente de komende jaren inzet op de volgende investeringslijnen:  

- nieuwe relatie tussen gemeente en gemeenschap

- excellent wonen en vitale kernen

- landschappelijke ontwikkeling

- duurzame economische ontwikkeling

Hieruit vloeien verschillende structuurversterkende investeringsprojecten, die op korte termijn in de gemeente Beekdaelen uitgevoerd gaan worden: 

- Voorzieningen in de dorpskernen

- Beekdaelenroute

- Verwoeste kasteel van Etzenrade

- Feldbissbreuk

- Impuls voor gebied A76 / Thull

Wethouder Roy van der Broek omschreef het totaalpakket vrijdag als het oppoetsen van de parels in Beekdaelen: “Thull is een prachtige plek,  een echte parel en ik ben het helemaal eens met de inwoners hier die zeggen dat dat ook vooral zo moet blijven. Al het goede moeten we behouden en koesteren maar we zetten ons wel in om het allemaal nog net iets mooier en beter te maken. Zeker voor onze eigen inwoners, maar ook voor bezoekers! We gaan de parels die Beekdaelen rijk is, één voor één oppoetsen.”


Bekijk het video-verslag van de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst gemeente Schinnen en Alfa op ons YouTube-kanaal.