ONS Beekdaelen maken we samen!

De dorps- en themabijeenkomsten hebben veel inzichten opgeleverd voor de gemeenteraden van Onderbanken, Nuth en Schinnen. Die opbrengsten zijn gebundeld in een document met een tweeledig doel:

  1. Informeren van de gemeenteraad van Beekdaelen die op 1 januari 2019 aantreedt, over de ambities, zorgen en mogelijke initiatieven van bewoners, ondernemers en organisaties. De gemeenteraden van Onderbanken, Nuth en Schinnen schetsen de belangrijkste aandachtspunten die zij hebben meegenomen uit de bijeenkomsten. Zij staan ook uitgebreid stil bij de rollen die de gemeente en de spelers uit de samenleving op zich kunnen nemen.
  2. Daarnaast bevat dit document een opdracht aan de colleges van Onderbanken, Nuth en Schinnen. Zij ontwikkelen voor de nieuwe gemeente een agenda voor structuurversterkende investeringen, onder de titel Agenda Beekdaelen 2023.
    De gemeenteraden bieden hun observaties en aandachtspunten aan, als gids voor de totstandkoming van de investeringsagenda.
    Bovendien bieden de opgedane inzichten de drie gemeenteraden inspiratie voor de reguliere besluitvorming.
    Kortom, dit document is een ‘overdrachtsdocument’ dat door de oude gemeenteraden wordt aangeboden aan de nieuwe gemeenteraad van Beekdaelen en aan de besturen die bezig zijn een investeringsagenda voor te bereiden voor Beekdaelen. Het document biedt inspiratie en lessen uit de samenleving, die de gemeenteraden van Onderbanken, Nuth en Schinnen graag onder de aandacht van de nieuwe gemeenteraad en de colleges van B&W wensen te brengen. Van de opbrengst van alle dorpsbijeenkomsten is een samenvatting gemaakt.

Hieronder vindt u alle verslagen van de dorpsbijeenkomsten. Op deze website vindt u ook alle belangrijke documenten rondom de herindeling van de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen en de ambities voor Beekdaelen.