Ons Beekdaelen maken we samen!

Mogen wij u uitnodigen?

Vanaf 1 januari 2019 gaat de nieuwe gemeente Beekdaelen van start. De ambitie is dat er in Beekdaelen een sterke relatie ontstaat tussen gemeente en de gemeenschap. Daarvoor wil de gemeente steeds in gesprek zijn met bewoners, verenigingen en ondernemers. Als eerste stap worden in het komende najaar in alle vijftien kerkdorpen dorpsbijeenkomsten georganiseerd waarvoor wij u hartelijk uitnodigen.

Wat gaat er gebeuren?

Tijdens deze bijeenkomsten horen wij graag wat u belangrijk vindt voor de nieuwe gemeente Beekdaelen, voor uw dorp, voor uw buurt, voor uw vereniging, voor uw bedrijf of voor u persoonlijk. Samen met uw dorpsgenoten bespreekt u wat u waardeert in uw dorp en waar u meer van zou willen. En, welke bijdrage wij daar samen aan kunnen leveren.
De opbrengsten van de bijeenkomsten worden begin volgend jaar met alle deelnemers besproken en worden meegegeven aan de gemeenteraad van de nieuwe gemeente.

Ons Beekdaelen maken we samen

Onlangs heeft u het boekje ‘Welkom in Beekdaelen ontvangen. Hierin staan onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomst van onze nieuwe gemeente. Maar hoe die toekomst in Beekdaelen er daadwerkelijk uit gaat zien, is vooral ook aan u! Want ‘ons Beekdaelen maken we samen’; inwoners, gemeentebestuur, ondernemers, instellingen, organisaties en verenigingen!

Meer informatie en data

Wij heten u graag welkom op een van de dorpsbijeenkomsten
Kijk ook op de website voor meer informatie over de data en locaties van de bijeenkomsten en onze toekomstige gemeente, volg ons via facebook/gembeekdaelen of bekijk 'Ons Beekdaelen maken we samen!' op ons YouTube-kanaal.

Wij kijken er naar uit u op onze dorpsbijeenkomsten te begroeten!
Bent u niet in de gelegenheid de bijeenkomst in uw eigen kern bij te wonen? Geen probleem, u bent welkom bij elke bijeenkomst in elke kern!

Samenvattingen dorpsbijeenkomsten

De dorpsbijeenkomsten zijn in volle gang. Iedereen die aanwezig was tijdens één van de dorpsbijeenkomsten ontvangt het betreffende verslag per mail of via de post. Nieuwsgierig wat er tijdens de dorpsbijeenkomsten besproken is in uw kern of in één van de andere kernen? Alle verslagen kunt u nalezen op deze website, er worden regelmatig nieuwe verslagen toegevoegd. Volg de dorpsbijeenkomsten ook via facebook/gembeekdaelen.
Mogen wij u begroeten tijdens één van de komende dorpsbijeenkomsten?

Pagina opties