Positief advies herindelingsvoorstel Beekdaelen door Raad van State!

Molen

Afgelopen maand was de Raad van State (RvS) aan zet om advies uit te brengen over het herindelingsvoorstel van Onderbanken, Nuth en Schinnen.

Dit is inmiddels gebeurd en het advies luidt positief! Weer een kleine, maar belangrijke stap op weg naar 1 januari 2019. In het herindelingsvoorstel wordt voorgesteld om de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen te laten fuseren tot de nieuwe gemeente Beekdaelen. Het positieve advies van de RvS gaat nu naar de Tweede en daarna de Eerste Kamer, die de uiteindelijke beslissing over de herindeling neemt.