Succesvolle testdag website

Testers

Op een zonnige dinsdagochtend in juni verzamelde zich een groep inwoners uit het toekomstige Beekdaelen bij Boven Water in Schinveld. Allemaal hadden zij zich opgegeven om mee te denken over de nieuwe website van de gemeente. We zijn erg blij met deze betrokkenheid en kijken dan ook terug op een geslaagde ochtend!

Testen

De inwoners hebben een eerste voorproefje van de nieuwe website gekregen. Met name de structuur stond hierbij centraal: waar komt welke informatie te staan? De testers kregen korte opdrachtjes om aan te geven waar zij vinden dat bepaalde onderwerpen op de nieuwe site een plek zouden moeten hebben.

Ook was er ruimte voor een gedachtewisseling over digitale dienstverlening in algemene zin. Gemeente Beekdaelen dankt alle inwoners voor hun input en gaat hier nu mee aan de slag! We proberen zoveel mogelijk zaken mee te nemen en een plekje te geven in de nieuwe organisatie.

Ook meedoen?

Wil jijzelf ook een korte test doen en input leveren voor de nieuwe website van Beekdaelen? Graag! Je kunt tot en met 14 juli via deze link deelnemen aan de test. Je krijgt verschillende vragen over waar volgens jóú bepaalde informatie op de nieuwe website zou moeten staan. Let op: dit is nog maar een kale versie. Komende tijd gaan we de site verder ontwikkelen. Heb je daarnaast nog andere ideeën voor onze website? Mail ze naar gemeente@beekdaelen.nl