Waarom fuseren?

Waarom fuseren met elkaar? Dit vertellen we u graag in onze animatie!

Bekijk onze animatie over de fusie

De gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen zijn, ieder op een eigen manier, al langere tijd bezig met “de toekomst”. Een gemeente heeft een grote hoeveelheid aan taken en daar komen er ieder jaar steeds meer bij. Denk bijvoorbeeld aan zorg, jeugdhulp en werk. Onze gemeenten horen tot de kleinere gemeenten in de regio. Dit brengt financiële, bestuurlijke en maatschappelijke risico’s met zich mee. Een grotere gemeente kan betere kwaliteit leveren, is minder kwetsbaar, kan kosten besparen en biedt op allerlei gebieden extra kansen. Kortweg worden dit de 4 K’s van de herindeling genoemd: Kwaliteit, Kwetsbaarheid, Kosten en Kansen.