Proclaimer

De gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij proberen deze zo actueel en volledig mogelijk te houden. Komt u toch iets tegen dat niet juist of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen vinden het belangrijk om de website toegankelijk te maken voor iedereen. Wij streven ernaar om aan de Webrichtlijnen 2.0 te voldoen. Op dit moment is de website nog niet volledig Webrichtlijnenproof. 

In de toegankelijkheidsverklaring is hierover meer informatie te vinden.

Contactformulier

U kunt via het contactformulier uw reactie of opmerking geven. Binnen vijf werkdagen zullen wij uw reactie behandelen en eventuele aanpassingen doorvoeren.

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft aangeleverd

Beeldmateriaal

Alle afbeeldingen op de website zijn eigendom van de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen. Afbeeldingen mogen niet zonder expliciete toestemming worden gebruikt.