Bent u inwoner van gemeente Beekdaelen, 18 jaar of ouder en niet uitgesloten van het kiesrecht? En bent u op 14, 15 en 16 maart vanwege bijv. studie of vakantie niet in Beekdaelen?

Dan kunt u toch uw stem uitbrengen door een volmacht te verlenen aan een andere stemgerechtigde inwoner van Beekdaelen. Dus iemand die zelf ook mag stemmen voor de gemeenteraad van Beekdaelen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken? Lees hier hoe u (tijdig) een volmacht regelt

Het is bij gemeenteraadsverkiezingen niet mogelijk om per brief te stemmen.

*U bent ingeschreven bij gemeente Beekdaelen. Peildatum is de datum van de kandidaatstelling, zijnde 31 januari 2022.