Beste inwoners,

Het voorjaar is prachtig in ons mooie Beekdaelen, de natuur is ontwaakt en tiert welig. Maar het voorjaar werd overschaduwd door wolken van het diepste zwart.

Gelukkig kunnen we inmiddels ook weer voorzichtig vooruit kijken. Achter de wolken scheen de zon en op dit moment breken de eerste hoopvolle stralen door. We kunnen ons weer meer vrijheid veroorloven. Die ruimte hebben we samen verdiend.

Deuren die gesloten waren mogen weer open. Nog niet allemaal en ook nog niet op de manier zoals we gewend zijn, maar nog even en we mogen elkaar weer meer opzoeken, gaan uit eten, iets drinken op het terras, samen buiten sporten, naar school, naar de kapper, naar de bioscoop of het theater.

Voor sommigen gaat de versoepeling van de maatregelen niet snel genoeg en anderen vragen zich af of we niet beter nog even hadden kunnen wachten.
Voor beide valt wat te zeggen, het is zoeken naar een precaire balans.
Zelf ben ik blij dat er weer meer bewegingsvrijheid is en dat we de gastvrije kanten van Beekdaelen weer beter kunnen laten zien. Maar wie zich nog niet zeker voelt, is natuurlijk vrij een ander tempo te kiezen. Dat het weer mag, wil niet zeggen dat het weer moet.

Maar welke weg of welk tempo ieder persoonlijk ook kiest, het is enorm belangrijk dat we de basisvoorschriften blijven volgen en de beperkingen die nog gelden ook respecteren.
We moeten vooruit. Vooruit kijken en vooruit denken. We moeten voorkomen dat we weer stappen terug moeten doen.
Aanpassen is niet altijd makkelijk en geduld hebben ook niet. Daarbij denk ik vooral aan onze ondernemers. De uitdagingen waar zij voor staan zijn groot.
Nog niet overal is een oplossing in zicht. In het spoorboekje van de rijksoverheid staan nog steeds vraagtekens.

Maar één datum die duidelijk genoemd staat, komt snel dichtbij: 1 juni.
Dat betekent onder andere dat de horeca weer mag opstarten.

Een hele opluchting voor de vele horecaondernemers in het gastvrije Beekdaelen. Maar ook een grote uitdaging, want de opstart na de verplichte sluiting wordt omgeven door regels en richtlijnen. Het is immers nog steeds zaak dat we de verspreiding van het coronavirus tegen gaan.

Daarom heeft de rijksoverheid een aantal voorwaarden verbonden aan het heropenen van de horeca:

Met ingang van 1 juni 12.00 uur kunnen terrassen weer open, en mogen cafés en restaurants maximaal 30 gasten op basis van reservering en na een checkgesprek ontvangen. In alle gevallen moeten mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden, behalve mensen die behoren tot een huishouden, en heeft iedereen een zitplaats. Op het terras geldt geen maximum aantal bezoekers, wel moet altijd de 1,5 meter afstand toegepast worden tenzij je behoort tot hetzelfde huishouden.

De uitgebreide voorschriften leest u hier.

Daar wil ik nog aan toevoegen dat er voor een aantal (beroeps)groepen nog verder onderzoek wordt gedaan:

 • Zangkoren en blaasensembles wordt geadviseerd onderzoek af te wachten over het risico op verspreiding van het coronavirus bij hun activiteiten.
 • De mogelijkheid om kantines (inclusief terrassen) van (sport)verenigingen onder dezelfde voorwaarden als de horeca te openen kan niet. Deze mogelijkheid wordt nog nader onderzocht.

Zodra er meer bekend is hoort u dat uiteraard.

Lokale uitwerking terrassen Beekdaelen

De hiervoor genoemde richtlijnen van de rijksoverheid zijn het primaire uitgangspunt. Daar zal de gemeente niet aan tornen. Wel is er een aantal zaken rondom de implementatie van maatregelen waar we als gemeente invloed op hebben.
Het gemeentebestuur van Beekdaelen wil horecaondernemers in de gelegenheid stellen om gebruik te maken van 150% van de volledige terrascapaciteit die op dit moment aan hen vergund is.
Dus wie een vergunning heeft voor een terras met 10 tafels mag vanaf 1 juni 15 tafels uitzetten als daar mogelijkheden voor zijn die niet strijdig zijn met de voorschriften van de rijksoverheid.
Daarbij valt te denken aan het plaatsen van tafels op een andere plek (buiten de huidige terrasgrenzen) of in de openbare ruimte.
Het spreekt voor zich dat daarbij een aantal spelregels in acht genomen moet worden:

 • Het mag geen gevaarlijke situaties opleveren.
 • Een terras mag de vrije doorgang niet belemmeren (denk ook aan hulpdiensten, minder validen e.d.).
 • Indien meerdere ondernemers gebruik willen maken van dezelfde beschikbare (openbare) ruimte moeten zij onderling goede afspraken maken over de verdeling van de ruimte. De ondernemers lossen knelpunten in overleg met elkaar op. Komen de ondernemers er samen niet uit, dan volgt daaruit dat er geen verruiming plaats kan vinden. De gemeente is hierbij geen scheidsrechter.
 • De verkeersveiligheid mag niet in het geding komen.
 • Het mag geen overlast veroorzaken.
 • De verruiming geldt alleen voor dit seizoen (t/m november 2020).
 • Uiteraard kan deze richtlijn te allen tijde weer worden ingetrokken.
   

We realiseren ons dat zelfs deze tijdelijke versoepeling van het reguliere terrasbeleid, niet voor iedereen een oplossing biedt. Dat mag echter geen reden zijn om dan iedereen de mogelijkheid te ontzeggen.

Op deze manier kunnen we weer een stukje van de gebruikelijke bourgondische sfeer terug brengen in Beekdaelen.

Samen moeten wij onze weg vinden in de 1,5m maatschappij. Volg de regels, ben creatief, gebruik uw gezonde verstand, neem de adviezen van de brancheverenigingen ter harte.

En aan iedereen vraag ik begrip voor het feit dat deze uitzonderlijke tijden, uitzonderlijke omstandigheden met zich mee brengen. Dus let niet alleen op uzelf en anderen, maar heb ook begrip voor elkaars situatie.

Met vriendelijke groet,

Eric Geurts,
Burgemeester

Heeft u gevonden wat u zocht?