Datum: 21 september 2022

Aan: de bewoners van dit pand

Geachte bewoner,

Op 31 maart 2021 heeft er een bewonersavond plaatsgevonden over het plan “Aanpak Wateroverlast Aalbeek fase 2”. Hierbij werd het plan gepresenteerd aan de aanwezigen en was er gelegenheid tot het stellen van vragen.

In april van dit jaar zijn de werkzaamheden gestart en inmiddels is het deel van de werkzaamheden in de kern van Hulsberg nagenoeg gereed.

Tijdens de werkzaamheden in de Kern Hulsberg is er een planwijziging doorgevoerd, welke de verkeersveiligheid van de N298 in de kern Hulsberg moet gaan verbeteren. De planwijziging behelst in het kort het verwijderen van de linksaf-stroken en het vervangen van deze stroken door midden-geleiders.

Bewonersavond op 29 september 2022

Wij willen u in de gelegenheid stellen om uw vragen over deze planwijziging persoonlijk te stellen. Op donderdag 29 september 2022 organiseren wij in samenwerking met de provincie Limburg een bewonersavond. Wij presenteren dan de planwijziging en beantwoorden uw eventuele vragen.

De bewonersavond vindt plaats in het gemeenschapshuis Hulsberg (Schoolstraat 9 Hulsberg) en begint om 19 uur. U dient zich wel, gezien de beperkte ruimte in het gemeenschapshuis, vooraf aan te melden indien u deze avond wil bijwonen.

Aanmelden

Aanmelden kan uiterlijk tot maandag 26 september 2022 door een e-mail te sturen aan gemeente@beekdaelen.nl, onder vermelding van “aanmelding bewonersavond Aalbeek fase 2”. 
Na aanmelding krijgt u een bevestiging van de aanmelding.

Verkeersbesluit

Op 5 augustus j.l. heeft de provincie Limburg in het kader van de werkzaamheden een verkeersbesluit genomen. Dit besluit is tweeledig, namelijk:

  1. Het verlagen van de verkeerssnelheid van 80 km/u naar 60 km/uur tussen de kern Hulsberg en de kern Aalbeek.
  2. Het verwijderen van de linksaf-stroken en vervangen door midden-geleiders.
    U kunt het besluit nalezen op de website www.officielebekendmakingen.nl, provinciaal blad 2022, 9445.

Meer informatie

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar projectleider dhr.  de León Adams via j.de.leon.adams@beekdaelen.nl  of bekijk de website www.beekdaelen.nl/aalbeek.

Met vriendelijke groet,

Jan Hermans
Wethouder gemeente Beekdaelen