Datum: 2 mei 2022

Aan de bewoner(s) van het pand

Onderwerp: Saneren stalen gasleiding door nieuwe stalen gasleiding en verwijderen exspansiesukken.

FASE 1 : Homerteweg huisnummer thv 249 t/m 7 op diverse plaatsen montagegaten. ( 2 a 3 wk)
FASE 2 : Homerteweg huisnummer thv 7 t/m thv 103 sleuftrace open ontgraving.( 8 a 9 wk)
FASE 3 : Rozenstraat huisnummer thv 1 t/m 31 montagegaten en gedeelte ontgraven (2 a 3 wk)

Geachte Bewoners,

Om een veilige en continue levering van gas te garanderen, zal de gasleiding vervangen worden in uw straat.

Werkwijze

Vanaf WEEK……willen we starten met de werkzaamheden op FASE….afhankelijk van de weersomstandigheden en de bodemgesteldheid duren de werkzaamheden in U straat/fase ongeveer ……..WEKEN. Aansluitend maken we de volgende fase.

Onze aannemer zal het trottoir open graven, leidingen monteren en sleuf verdichten. Uw woning zal tijdens de werkzaamheden toegankelijk gehouden worden met loopschotten.
Uw oprit zal opengemaakt worden na overleg, zodat U de auto als het nodig zou zijn weg weg kunnen zetten.
Op FASE 2 wordt gewerkt in stukken van ongeveer 50 meter.

Te verwachten overlast en werktijden

Om een veilige doorgang voor verkeer en een veilige werkplek voor onze medewerkers te creëren worden er verkeersmaatregelingen getroffen te weten:
verkeersafzettingen/parkeerverboden/verkeersregelaars en verkeerslichten.

Om de gasleiding te vervangen zal gegraven moeten worden. Ook kan door grond de stoep/straat vervuild raken. We zullen indien nodig de vervuilde locaties laten schoonmaken.
Onze werktijden zijn vanaf 07.30 uur t/m 16.15 uur.

Overleg met gemeente

De werkzaamheden zijn doorgesproken met de gemeente . De gemeente zal toezicht houden op de werkzaamheden.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door BAM Infra Energie & Water B.V.
U kunt hun benaderen voor aanvullende informatie, vragen, aan- en/of opmerkingen.

Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd en danken u voor uw begrip en uw medewerking.

Enexis