Datum: 4 augustus 2022

Onderwerp: Saneren stalen gasleiding door nieuwe stalen gasleiding, en verwijderen expansiestukken Fase 3 ; Hommerterweg huisnummers ter hoogte van 249 t/m 287 door parkeerstrook.

Geachte Bewoners,

Om een veilige en continue levering van gas te garanderen, zal de gasleiding vervangen worden in U straat.

Werkwijze:

Vanaf week 35 willen we starten met de werkzaamheden, afhankelijk van de weersomstandigheden en de bodemgesteldheid duren de werkzaamheden in U straat ongeveer 8-9 WEKEN.

Onze aannemer zal het trottoir/parkeerstrook open graven, leidingen monteren en sleuf verdichten. U woning zal tijdens de werkzaamheden toegankelijk gehouden worden met loopschotten.

U oprit zal opengemaakt worden na overleg, zodat U de auto als het nodig zou zijn weg weg kunnen zetten. (Als het niet anders kan zullen er rijplaten over de sleuf gelegd worden zodat U de oprit nog kan gebruiken, dit wordt vooraf overlegd)

Er wordt gewerkt in lengtes van ongeveer 60 meter. Op de parkeerstroken komt een tijdelijk parkeerverbod.

Te verwachten overlast en werktijden:

Om een veilige doorgang voor verkeer en een veilige werkplek voor onze medewerkers te creëren worden er verkeersmaatregelingen getroffen te weten: verkeersafzettingen/parkeerverboden/verkeersregelaars (deze zijn overdag aanwezig, als de rijbaan is afgezet, deze is s' avonds weer open).

Om de gasleiding te vervangen zal gegraven moeten worden. Ook kan door grond de stoep/straat vervuild raken. We zullen indien nodig de vervuilde locaties laten schoonmaken.

Onze werktijden zijn vanaf 07.30 uur t/m 16: 15 uur.

Overleg met gemeente:

De werkzaamheden zijn door besproken met gemeente, en deze zullen hier ook toezicht op houden.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door BAM Infra Energie & Water Zuid

U kunt ons benaderen voor aanvullende informatie, vragen, aan- en/of opmerkingen.

Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd en danken u voor uw begrip en uw medewerking.

Uitvoerder Giuseppe Mei Bam Energie & Water Zuid 06 14381054.