Datum: 21 april 2022

Kruising Kerkweg - Aan het Lindjen

Heerlen, 21 april 2021

Geachte belanghebbenden,

Middels deze brief informeren wij u over de reconstructie van de kruising Kerkweg – Aan het Lindjen.
Deze kruising wordt nu meegenomen met het oog op de toekomstige werkzaamheden in de Kerkweg richting Geleen.

Wat gaan we doen?

De bestaande verhardingen worden deels geheel verwijderd, dit heeft dan vooral betrekking op de trottoirs. Het profiel van de weg wordt ook aangepast. 
Daarvoor zijn diverse werkzaamheden nodig, nadien zal dan de gehele nieuwe asfaltverharding wordt aangebracht. 

Waar gaan we werken?

Het werkgebied bevindt zich op de Kerkweg en de aansluiting met Aan Het Lindjen in Puth.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

De werkzaamheden starten op maandag 16 mei 2022. De verwachting is dat de werkzaamheden in totaal ongeveer 3 weken in beslag zullen nemen tot vrijdag 03 juni 2022. 

Bovengenoemde data zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en gebaseerd op gunstige weersomstandigheden. In principe werken wij op weekdagen tussen 07:00 en 17:00 uur.

Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden

De kruising Kerkweg – Aan het Lindjen wordt tijdens de werkzaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer. Omleiding wordt aangegeven met tijdelijke gele bebording.

Afvalcontainers en overige inzamelingen

Afvalinzamelaars kunnen niet altijd het werkvak inrijden. Uw afvalcontainers kunt u op de bij u bekende dagen op de bij u bekende plekken neerzetten. Wij zorgen dan dat ze geledigd worden en we zetten ze weer terug.

Nadere informatie

Wellicht rijzen er voor en tijdens de werkzaamheden diverse vragen bij u die u graag aan ons wilt stellen.
Uiteraard zijn wij ten alle tijden telefonisch bereikbaar om u te woord te staan e.e.a. kan via de onderstaande kanalen.

Inloop moment

Daarbij willen wij de mogelijkheid bieden om binnen de geldende corona regels persoonlijk contact te hebben met het uitvoeringsteam. Dit wilden we regelen middels een inloopmoment in de bouwkeet welke tegenover bouwbedrijf Goessens staat. Deze momenten wilden we instellen in week 18 op de dinsdag en of donderdag ochtend tussen 10:00 – 12:00 uur. Om een ieder de mogelijkheid te bieden willen wij u vragen om zich hiervoor aan te melden via dcleiren@wegenbouwkurvers.nl  om een ieder in blokken van 15 min in te kunnen plannen.

We vertrouwen erop u met deze publicatie voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u toch nog vragen of meer informatie nodig? Neem dan tijdens kantooruren contact op met onderstaande contactpersonen:

Pascal Ridderbeks, toezichthouder namens gemeente Beekdaelen
Lars Rutten, uitvoerder namens Kurvers Wegenbouw

Wij zien uit naar een prettige samenwerking.

Met vriendelijke groeten,

Het uitvoeringsteam

GEBRS. KURVERS BV
WEGENBOUW / RECYLING / TRANSPORT