Datum: juli 2022

Onderwerp: Werkzaamheden aan het gasnet in uw straat

Geachte bewoner, 

Enexis brengt stroom en gas bij u in huis. Dat doen we via een ondergronds netwerk van kabels en leidingen. Om storingen te voorkomen, onderhouden wij ons netwerk goed. Daarom werken we in uw straat aan het gasnet. Namens Enexis voert aannemer J Daniels BV deze werkzaamheden uit.

Graag stellen wij u op de hoogte dat wij in week 27 2022 starten met het vervangen van de hoofdleiding gas en het overzetten van de huisaansluitingen op de nieuwe hoofdleiding. De exacte duur wordt bepaald door de aard en omvang van de werkzaamheden.

Tijdens de werkzaamheden zijn uw inrit en toegang tot de woning moeilijk of niet bereikbaar. Het is mogelijk dat hierdoor op enig moment ongemak ontstaat, dit zullen wij te allen tijde tot een minimum beperken. Wij verzoeken u vriendelijk om ervoor te zorgen dat onze werknemers hun werkzaamheden in het trottoir kunnen uitvoeren door hier geen auto’s en dergelijke te plaatsen.

Wij vertrouwen erop dat wij u op deze wijze volledig hebben geïnformeerd.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan gerust telefonisch contact op met de heer Frank Patelski. Deze is van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.00 uur bereikbaar via telefoonnummer +31 (0)6 51350464.

Met vriendelijke groet,

F.Patelski
Uitvoerder J Daniels BV