Ter hoogte van het welkomstbord van Aalbeek vanuit Hulsberg werd vorige week een Neolithische bijl gevonden tijdens de aanleg van een nieuw riool. Deze werkzaamheden worden onder archeologische begeleiding door SOB Research uitgevoerd, onder toezicht namens de gemeente door regio archeoloog Hilde Vanneste.

De stenen bijl is uit een rivierkei vervaardigd, is aan twee zijden gepolijst en heeft één scherpe licht gebogen snijkant. De datering wordt tussen 5300 en 2000 voor Christus geschat. Het betreft een geïsoleerde vondst die werd aangetroffen in grond dat van de helling is afgespoeld (colluvium). Dit wil zeggen dat de bijl waarschijnlijk afkomstig is van hoger op de helling of heuveltop ten westen van de Aalbekerweg en na verloop van tijd door erosie, samen men de omliggende grond, naar beneden gespoeld is. Deze topvondst kan er dus op wijzen dat er in die zone ooit een Neolithische nederzetting was.

Neolithische bijl opgegraven bij Aalbeek
Neolithische bijl opgegraven in Aalbeek
Afbeelding 2: Algemene indruk van de rioolwerkzaamheden
Algemene indruk van de rioolwerkzaamheden in Aalbeek
Aalbeek dwarsdoorsnede bodemopbouw archeologische vondst
Dwarsdoorsnede van de bodemopbouw binnen de rioolsleuf ter hoogte van de locatie waar de bijl is gevonden. De donkergrijze kleur betreft een bermsloot uit de Nieuwe Tijd die ingegraven is in het colluvium (met een roodbruine kleur).

Heeft u gevonden wat u zocht?