Op 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing.

Om te kunnen stemmen, ontvangt u binnenkort verschillende documenten per post.

  • Uiterlijk op 3 maart: uw stempas en een gezondheidscheck (vragenlijst)  

Heeft u uw stempas op 4 maart nog niet ontvangen of is uw stempas beschadigd? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. De gezondheidscheck doet u thuis, voordat u naar het stembureau gaat. Heeft u 1 of meer vragen in de gezondheidscheck met 'Ja' beantwoord? Dan kunt u niet zelf gaan stemmen in een stembureau. U kunt dan wel iemand machtigen om voor u te gaan stemmen.

  •  Uiterlijk op 11 maart: een briefstempakket voor 70+

Bent u 70 jaar of ouder op 17 maart 2021? Dan ontvangt u een briefstempakket. Daarin zit een stembiljet en een retourenvelop.  

Met het briefstemmen kunt u op een veilige manier uw stem uitbrengen. U kunt zo publieke locaties, zoals het stembureau, vermijden. U geeft thuis op het stembiljet aan op wie u stemt en u stuurt het biljet in de retourenvelop per post naar de gemeente. Uw stembiljet moet uiterlijk op 17 maart door de gemeente zijn ontvangen.  

  • Uiterlijk op 15 maart: de kandidatenlijst en de adressen van de stembureaus in Beekdaelen

Er kunnen tot en met de verkiezingsdag zelf wijzigingen in de stembureaus plaatsvinden. Check voordat u naar het stembureau gaat daarom het meest actuele overzicht van de stembureaus op deze website of op www.waarismijnstemlokaal.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?