Bent u 70 jaar of ouder op 17 maart 2021?

Dan ontvangt u uiterlijk donderdag 11 maart een briefstempakket thuis. Daarin zit een stapsgewijze toelichting hoe u kunt stemmen per brief, een briefstembiljet, een envelop voor het briefstembiljet en een retourenvelop.  

Heeft u op 11 maart nog geen briefstempakket ontvangen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met gemeente Beekdaelen via 088 – 450 2000.

Hoe werkt het briefstemmen?

Het briefstemmen werkt als volgt:  

  1. Maak uw keuze op het briefstembiljet (net als voorheen in het stemhokje). Dat kan met elke gewenste kleur, rood is dus niet nodig.
  2. Stop het briefstembiljet in de envelop met de tekst ‘briefstembiljet’ en plak deze dicht.
  3. Onderteken uw stempluspas, die u eerder al hebt ontvangen.
  4. Stop de dichtgeplakte briefstembiljet-envelop én de stempluspas in de retourenvelop.
  5. Verstuur uw briefstem per post (postzegel niet nodig). Doe dit uiterlijk vrijdag 12 maart vóór 17.00 uur, om ervoor te zorgen dat de gemeente uw briefstem op tijd ontvangt. Briefstemmen die na woensdag 17 maart 21.00 uur aankomen, tellen namelijk niet mee.

Het is belangrijk deze instructies stap voor stap goed op te volgen, om te voorkomen dat uw stem ongeldig is. Let bij stap 2 op dat u de stempluspas niet in de briefstembiljet-envelop stopt! In de briefstem-envelop mag alleen het briefstembiljet worden gedaan. 

Veilig stemmen

Het briefstemmen is bij deze verkiezingen een van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Door het briefstemmen kunt u publieke locaties zoals het stembureau en het gemeentehuis, vermijden en op een veilige manier uw stem uitbrengen. Wij adviseren u dan ook gebruik te maken van het briefstemmen per post. 

Het kan echter voorkomen dat u uw briefstem niet per post kunt versturen. In dat geval kunt u de briefstem afgeven bij het afgiftepunt in het gemeentehuis in Nuth. Dit kan op 10, 11, 12, 15 en 16 maart van 9.00 tot 17.00 uur. Op 17 maart kan dit van 7.30 tot 21.00 uur. Op deze dagen en tijden is er iemand aanwezig om de retour-envelop in ontvangst te nemen.

Wilt u niet per brief stemmen, dan kunt u stemmen in een van de stembureaus in Beekdaelen.

Heeft u gevonden wat u zocht?