Eric Geurts, de burgemeester van de gemeente Beekdaelen heeft het pand gelegen aan de Verlengde Lindelaan 23 in Oirsbeek met ingang van 17 januari jl. voor de duur van zes maanden gesloten.
In het pand zijn goederen aangetroffen voor de inrichting van hennepplantages respectievelijk de bedrijfsmatige hennepteelt. Deze sluiting (een zogeheten bestuurlijke maatregel) is het gevolg van een overtreding van de Opiumwet en het Damoclesbeleid, dat toeziet op de bestrijding van drugscriminaliteit.