Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

 • Gladheidbestrijding in Beekdaelen

  (13-12-2019)

  De winter is in aantocht en daarmee ook de gladheid op de wegen. Voor het bestrijden van gladheid zijn gemeente en inwoners samen verantwoordelijk.

 • Basisregistratie Personen – Beperking van verstrekking van persoonsgegevens door de overheid (geheimhouding)

  (11-12-2019)

  In de basisregistratie personen (BRP: de officiële naam voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woont. Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook gegevens m.b.t. een eventueel huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden automatisch verstrekt aan overheidsinstanties en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke taken.
  Welke informatie verstrekt mag worden, wordt bepaald door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

 • Afwijkende openingstijden rond de feestdagen

  (05-12-2019)
 • Voornemen uitschrijving uit de Basisregistratie Personen van de gemeente Beekdaelen

  (05-12-2019)

  Uit adresonderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar betrokkene(n) volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Het adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd en er is geen actueel adres van betrokkene bekend. Het College van burgemeester en wethouders heeft het voornemen de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon op te schorten. Dit betekent dat betrokkene(n) daardoor formeel niet meer als ingezetene van de gemeente Beekdaelen, of welke Nederlandse gemeente dan ook, staat ingeschreven. Betrokkene(n) is niet meer bereikbaar voor overheidsinstanties.

 • Ontmoet elkaar op de eindejaarseditie van het Participatieplein!

  (03-12-2019)

  Bent u werkzoekend of werkgever? Ontmoet elkaar op de eindejaarseditie van het Participatieplein!

 • Eerste Jongerenlintjes gemeente Beekdaelen uitgereikt

  (28-11-2019)

  Op woensdag 27 november heeft burgemeester Geurts in het gemeentehuis van de gemeente Beekdaelen vier Jongerenlintjes uitgereikt.

 • Gladheidbestrijding in Beekdaelen

  (27-11-2019)

  De winter is in aantocht en daarmee ook de gladheid op de wegen. Voor het bestrijden van gladheid zijn gemeente en inwoners samen verantwoordelijk.

 • Voornemen uitschrijving uit Basisregistratie Personen gemeente Beekdaelen

  (20-11-2019)

  Uit adresonderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar betrokkene(n) volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Het adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd en er is geen actueel adres van betrokkene bekend. Het College van burgemeester en wethouders heeft het voornemen de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon op te schorten. Dit betekent dat betrokkene(n) daardoor formeel niet meer als ingezetene van de gemeente Beekdaelen, of welke Nederlandse gemeente dan ook, staat ingeschreven. Betrokkene(n) is niet meer bereikbaar voor overheidsinstanties.

 • Voornemen uitschrijving uit Basisregistratie Personen gemeente Beekdaelen

  (20-11-2019)

  Uit adresonderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar betrokkene(n) volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Het adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd en er is geen actueel adres van betrokkene bekend. Het College van burgemeester en wethouders heeft het voornemen de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon op te schorten. Dit betekent dat betrokkene(n) daardoor formeel niet meer als ingezetene van de gemeente Beekdaelen, of welke Nederlandse gemeente dan ook, staat ingeschreven. Betrokkene(n) is niet meer bereikbaar voor overheidsinstanties.

 • Rijbewijs 75-plussers tijdelijk met maximaal 1 jaar verlengd

  (14-11-2019)

  Vanaf 1 december 2019 gaat een tijdelijke verlenging van het rijbewijs voor 75-plussers in. 75-plussers mogen dan onder bepaalde voorwaarden blijven rijden met een rijbewijs dat verlopen is.

 • Sluitingsbevel

  (29-10-2019)

  Op donderdag 24 oktober 2019 heeft de burgemeester van de gemeente Beekdaelen op grond van het gestelde in artikel 174a van de Gemeentewet juncto artikel 8,9 en 10 Victoriabeleid Schinnen en gelet op het bepaalde in artikel 5:21 juncto artikel 5:32 lid 2 Algemene wet bestuursrecht, besloten om spoedeisende bestuursdwang toe te passen in de vorm van sluiting van de woning gelegen aan de Martin Luther Kingstraat 32 te Puth van de gemeente Beekdaelen met ingang van 24 oktober 2019 voor de duur van 6 maanden.

 • Enthousiaste vrijwilligers gezocht voor de Burgerinitiatieftafel

  (23-10-2019)

  “Samen maken we Beekdaelen!”. Dat is het motto van het raadsprogramma voor de gemeente Beekdaelen. De gemeente wil haar inwoners dan ook actief betrekken bij maatschappelijke vraagstukken en de beoordeling van burgerinitiatieven. Daarom heeft de gemeenteraad besloten om de Burgerinitiatieftafel die in de voormalige gemeente Schinnen bestond, voort te zetten in Beekdaelen. De Burgerinitiatieftafel telt op dit moment 12 leden en kan nog versterking gebruiken. Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

 • Wie komt het nieuwe Adviesorgaan Sociaal Domein versterken?

  (22-10-2019)

  De gemeente Beekdaelen is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers (jong en oud!) voor het nieuwe Adviesorgaan Sociaal Domein. Via dit adviesorgaan kunnen inwoners van Beekdaelen meepraten over het sociaal beleid van de gemeente.

 • Ondersteuning voor burgerinitiatieven beschikbaar

  (21-10-2019)

  In Beekdaelen hebben we hart voor de samenleving. ‘Samen leven’ betekent dat we oog hebben voor elkaar en elkaar helpen.

 • Begroting Beekdaelen in evenwicht

  (16-10-2019)

  De programmabegroting 2020-2023 voor Beekdaelen laat een positief beeld zien. De inkomsten en uitgaven van de gemeente zijn de komende jaren in evenwicht, zonder dat daar zware maatregelen voor nodig waren. Ook is er financiële ruimte om een deel van de ambities van het gemeentebestuur waar te maken.

 • Concept mobiliteitsplan ter inzage

  (04-10-2019)

  Beekdaelen bestaat minder dan een jaar en is dus nog een gloednieuwe gemeente. Dit eerste jaar is één van de prioriteiten van de gemeente, te zorgen dat voor heel Beekdaelen dezelfde regels gaan gelden. Dus dat het niet meer uitmaakt of je in voormalig Nuth, Onderbanken of Schinnen woont. Beleid harmoniseren noemen we dat. Nu is het mobiliteitsbeleid aan de beurt.

 • Nieuwe Nota Ruimtelijke kwaliteit ter inzage

  (01-10-2019)

  Een van de grootste opgaven voor de gemeente Beekdaelen is zorgen dat na de fusie voor heel Beekdaelen dezelfde regels gaan gelden. Dit noemen we het “harmoniseren” van beleid. In dat kader werken we nu aan de nota Ruimtelijke Kwaliteit.

 • Achtste nieuwsbrief gemeente Beekdaelen

  (24-09-2019)

  Sinds 1 januari 2019 zijn wij Beekdaelen! In deze achtste nieuwsbrief leest u onder andere meer over de installatie burgemeester Geurts, burgemeester op bezoek, het initiatief 'Samen Eten', Subsidie energiebesparing, Is uw tuin waterklaar, en over het Mantelzorgcompliment 2019.

 • WATERKLAAR van start

  (17-09-2019)

  Ons klimaat verandert. We hebben steeds vaker te maken met extreme regenval, wateroverlast en langdurige perioden van droogte. Gemeenten nemen samen met Waterschap Limburg en Waterleidingmaatschappij Limburg maatregelen om de problemen die daaruit voortkomen het hoofd te bieden. Maar die maatregelen zijn onvoldoende om het waterprobleem blijvend op te lossen. Dat kan alleen met hulp van álle inwoners. Daarom bieden we woningeigenaren een aantrekkelijk aanbod: als u de regenpijp afkoppelt van het riool en regenwater daar houdt waar het valt, kunt u daarvoor subsidie krijgen.

 • Bestuursconvenant plaveit weg voor Participatiebedrijf

  (04-07-2019)

  De gemeenten in de Westelijke Mijnstreek zetten een nieuwe stap in de aanloop naar de oprichting van het Participatiebedrijf door een bestuursconvenant aan te gaan. Daarin spreken Beek, Beekdaelen, Sittard-Geleen en Stein af wat er de komende tijd gaat gebeuren zodat op 1 januari aanstaande het nieuwe integraal Participatiebedrijf opgericht kan worden.

Archief