Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

 • Monumentencommissie

  (19-09-2019)

  De gemeente Beekdaelen is aangesloten bij de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit rayon Landelijk Parkstad. Deze Commissie verzorgt adviezen met betrekking tot wijzigingen van, aan of bij monumenten (gebouwd cultuurhistorisch erfgoed). Deze adviezen zijn wettelijk onderdeel van de afhandeling van omgevingsvergunningen voor monumenten, of zijn van belang bij wijziging van zogenaamde beeldbepalende panden indien als zodanig aangewezen in bestemmingsplannen.

 • WATERKLAAR van start

  (17-09-2019)

  Ons klimaat verandert. We hebben steeds vaker te maken met extreme regenval, wateroverlast en langdurige perioden van droogte. Gemeenten nemen samen met Waterschap Limburg en Waterleidingmaatschappij Limburg maatregelen om de problemen die daaruit voortkomen het hoofd te bieden. Maar die maatregelen zijn onvoldoende om het waterprobleem blijvend op te lossen. Dat kan alleen met hulp van álle inwoners. Daarom bieden we woningeigenaren een aantrekkelijk aanbod: als u de regenpijp afkoppelt van het riool en regenwater daar houdt waar het valt, kunt u daarvoor subsidie krijgen.

 • Voornemen uitschrijving uit de Basisregistratie Personen van de gemeente Beekdaelen

  (16-09-2019)

  Uit adresonderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar betrokkene(n) volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven.

 • Uitschrijving uit Basisregistratie Personen gemeente Beekdaelen

  (11-09-2019)

  Uit adresonderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar betrokkene(n) volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Het adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd en er is geen actueel adres van betrokkene(n) bekend. Het College van burgemeester en wethouders heeft het besluit genomen om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande betrokkene(n) op te schorten per 27.02.2019. Op grond van artikel 2.22 lid 1 van de Wet Basisregistratie Personen. Dit betekent dat betrokkene(n) daardoor formeel niet meer als ingezetene van de gemeente Beekdaelen, of welke Nederlandse gemeente dan ook, staat ingeschreven.

 • Gratis inzamelen tuinafval in Schimmert

  (06-09-2019)

  Net als voorgaande jaren wordt er gedurende zes weken (op de zaterdagen) gratis tuinafval ingezameld op het parkeerterrein van de voetbalvereniging Schimmert aan de Waterkuilsweg.

 • Hartverwarmend welkom burgemeester Geurts

  (27-08-2019)

  Een delegatie van ruim honderdvijftig leden van de tien schutterijen uit Beekdaelen begeleidden afgelopen donderdag burgemeester Eric Geurts samen met zijn echtgenote en zonen naar het gemeentehuis. Aangekomen op het Deweverplein vormde het gezelschap een imposante erehaag voor het burgemeestersgezin dat onder hartelijk applaus door de omstanders ontvangen werd.

 • Voornemen uitschrijving uit Basisregistratie Personen gemeente Beekdaelen

  (26-08-2019)

  Uit adresonderzoek is gebleken dat onderstaande persoon nier meer woont op het adres waar hij/zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Het adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd en er is geen actueel adres van betrokkene bekend. Het College van burgemeester en wethouders heeft het voornemen de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon op te schorten. Dit betekent dat hij/zij formeel niet meer als ingezetene van de gemeente Beekdaelen, of welke Nederlandse gemeente dan ook, staat ingeschreven. Hij/Zij is niet meer bereikbaar voor overheidsinstanties.

 • Installatie Eric Geurts als eerste burgemeester Beekdaelen

  (08-08-2019)
  Eric Geurts

  Op 22 augustus as. wordt Eric Geurts, tijdens een bijzondere raadsvergadering, geïnstalleerd als eerste burgemeester van Beekdaelen.
  De installatie vindt plaats in het bijzijn van genodigden maar is live te volgen via de lokale omroep ZoNWS.

 • Bestuursconvenant plaveit weg voor Participatiebedrijf

  (04-07-2019)

  De gemeenten in de Westelijke Mijnstreek zetten een nieuwe stap in de aanloop naar de oprichting van het Participatiebedrijf door een bestuursconvenant aan te gaan. Daarin spreken Beek, Beekdaelen, Sittard-Geleen en Stein af wat er de komende tijd gaat gebeuren zodat op 1 januari aanstaande het nieuwe integraal Participatiebedrijf opgericht kan worden.

 • Eerlijk over je ID, daar kom je verder mee

  (01-07-2019)

  Een ID lenen, uitlenen of vervalsen lijkt onschuldig. Maar wist jij dat je 2 jaar je paspoort kwijt kunt raken en je dan dus niet buiten Europa kunt reizen? Of dat je een geldboete kunt krijgen? Eerlijk over je ID. Daar kom je verder mee.

 • Zevende nieuwsbrief gemeente Beekdaelen

  (14-06-2019)

  Sinds 1 januari 2019 zijn wij Beekdaelen! In deze zevende nieuwsbrief leest u onder andere meer over Samen Digisterk!, APV Beekdaelen, minder regels meer regie, Hoeskamer Arensgenhout, Kadernota Beekdaelen 2020-2023, Wegwerkzaamheden, Sjra Schoffelen: 60 jaar beeldhouwer en Beekdaelen in beeld.

 • Ben jij al WATERKLAAR?

  (11-06-2019)

  Waarom Waterklaar? We krijgen vaker te maken met hittegolven en hevige neerslag. Dit zorgt voor watertekorten in droge perioden en wateroverlast tijdens piekbuien. Niet langer de tuin sproeien, geen gewassen meer beregenen en extreme hitte zorgen voor overlast en gezondheidsproblemen tijdens langdurige droge perioden. In tegenstelling daarop staan in natte perioden de straten blank, lopen kelders onder en vervuilt het rioolwater onze omgeving. Het wordt meer regel dan uitzondering als we niet ingrijpen. Het is goed te weten dat gemeenten samen met waterorganisaties allerlei maatregelen nemen om overlast in jouw wijk te voorkomen. Zij kunnen de overlast niet alleen oplossen. Alleen met uw hulp maken we het verschil!

 • Werkzaamheden "reconstructie achter de kerk" in Schinnen

  (07-06-2019)

  Week 24, de week van 11 juni 2019 zullen de werkzaamheden van start gaan ten behoeve van de “reconstructie achter de kerk” in Schinnen.

 • Esdoornvergiftiging bij paarden

  (24-05-2019)

  In de afgelopen maanden zijn er verspreid over Nederland, meerdere paarden overleden aan de paardenziekte Atypische Myopathie (AM).

 • Lintje voor drie inwoners van Hulsberg

  (21-05-2019)

  Dit weekend zijn drie inwoners van Hulsberg benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hub Speetjens en Maurice van Hoven ontvingen vrijdagavond deze koninklijke onderscheiding voor hun vele verdiensten voor SV Hulsberg. De voetbalvereniging viert dit weekend haar 80-jarig bestaan. Een mooie gelegenheid om deze vrijwilligers in de schijnwerpers te zetten. Zaterdagavond ontving ook Marc Goderie een koninklijke onderscheiding. Hij is al meer dan 40 jaar actief voor Scouting Bekkerveld in Heerlen.

 • Wegafsluitingen

  (18-04-2019)

  Wegafsluitingen Mesweg Hulsberg en Mgr. Mannenstraat- Raadhuisstraat Merkelbeek vanaf 23 april

 • Project Zelfsturing

  (05-04-2019)

  In het voortraject gericht op de fusie van de drie gemeenten Onderbanken-Nuth-Schinnen is in 2017 de ontwikkelagenda ‘Leven en werken in het landschap’: Nieuwe maatschappelijke verbindingen in het landschap, door de drie raden vastgesteld. 

 • Eerste begroting van Beekdaelen in evenwicht

  (29-03-2019)

  Gemeenteraad stelt  begroting unaniem vast

Archief