Pagina opties

Groter
RSS

Aangepaste maatregelen sportverenigingen (23-04-2020)

Voor de uitvoering van de coronamaatregelen, bekendgemaakt op 21 april 2020, door de Rijksoverheid, heeft de gemeente Beekdaelen de volgende richtlijnen voor sport opgesteld.

Richtlijnen Sport vanaf 29 april 2020, volgens de Rijksoverheid

 1. Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiƫle wedstrijden).
  Onder georganiseerde sport wordt verstaan sport aangeboden door een erkende sportvereniging, sportstichting of commerciƫle sportaanbieder.
 2. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
  Onder begeleiding wordt verstaan het sporttechnisch kader zoals trainers en leiders.
 3. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 4. Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.

Voorwaarden

 • Alle activiteiten worden onder begeleiding uitgevoerd.
 • Thuis omkleden en niet douchen op locatie.
 • Bij de deur brengen, niet naar binnen.
 • Ouders wordt verzocht om het sportpark/veld niet te betreden
 • Ook kinderen die geen lid zijn van de vereniging mogen meesporten.
 • Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis.

Overig

Op dit moment mogen binnensportaccommodaties hun deuren nog niet openen. Dit is natuurlijk erg jammer, maar biedt ook kansen. Zo zijn er voor veel binnensporten mogelijkheden om hun sport buiten aan te bieden en/of een de samenwerking te zoeken met een andere buitensportvereniging.

De scholen zullen na de meivakantie weer (gedeeltelijk) opengaan. Ook het naschoolse sportaanbod zal toenemen. Sportverenigingen kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Je kunt hier als vereniging in bijdragen door jouw accommodatie open te stellen voor naschools sportaanbod. Dit sportaanbod kan aangeboden worden door studenten die nog thuis zitten door de coronacrisis en door de sportcoaches en verenigingsondersteuners binnen de gemeente.

Tijdens de persconferentie van 21 april riep premier Rutte op om sportclubs ook open te stellen voor niet-leden. Sporten is gezond en kinderen moeten de kans hebben om bezig te blijven, zo verklaarde de premier tijdens zijn toespraak. Wanneer je er als vereniging voor kiest om je club open te stellen voor niet-leden is het natuurlijk wel van belang om je aan de gemaakte maatregelen te houden.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/maatregelen-corona-verlengd