Pagina opties

Groter
RSS

Akkoord coalitie Beekdaelen (10-01-2019)

Dit item is verlopen op 21-02-2019.

CDA, Vernieuwingsgroep, GroenLinks en PvdA hebben het vertrouwen in elkaar uitgesproken om samen de coalitie te vormen van Beekdaelen. De coalitie kan rekenen op 16 van de 25 raadszetels in Beekdaelen.

In de afgelopen weken heeft het CDA als grootste partij, gesprekken gevoerd met de verschillende politieke partijen. Roy van der Broek (CDA): “We hebben de afgelopen weken constructieve gesprekken gevoerd met alle partijen. In totaal zijn er wel 3 tot 4 gesprekken per partij geweest. Een hele klus natuurlijk, maar zorgvuldigheid had hierbij de hoogste prioriteit. In de gesprekken hebben we vooral gekeken naar de onderlinge verbindingen. Waar liggen de raakvlakken en ook hoe is het met de onderlinge chemie. Want die moet ook kloppen. We hebben goed gekeken naar de wensen van de verschillende partijen, de ervaring en de onderlinge standpunten ten aanzien van het bestuur van onze ambitieuze gemeente. We hebben koers gezet op een zo breed mogelijk draagvlak. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de bovengenoemde coalitie.”

Dat betekent echter niet dat de partijen die nu de oppositie gaan vormen in Beekdaelen (Beekdaelen Lokaal, VVD en D66) buiten spel staan. In tegendeel, zo bleek gisteravond tijdens de raadsvergadering: Alle partijen hebben zich unaniem verbonden aan het raadsprogramma en geven hiermee een raadsbrede opdracht aan het nieuwe college van Beekdaelen om te komen tot een uitvoeringsprogramma dat recht doet aan de ambities van de gemeente en de wensen van onze inwoners.”

Inmiddels zijn ook de besprekingen om te komen tot een college Beekdaelen in volle gang. Voor de invulling van het wethouderschap wordt niet alleen gekeken naar kennis en ervaring van de beoogde kandidaten maar ook naar een zo breed mogelijk draagvlak in alle kernen. Het is de verwachting dat de kandidaten die samen het college van Beekdaelen gaan vormen, in de eerstvolgende raadsvergadering, op 22 januari aanstaande, worden benoemd.