Pagina opties

Groter
RSS

Bijeenkomst voor organisatoren van evenementen (02-12-2019)

Dit item is verlopen op 11-12-2019.

Over het digitaal aanvragen van de evenementenvergunning via de EvenementAssistent.

Voor het organiseren van een evenement heeft u - afhankelijk van de aard en de omvang van het evenement - een vergunning nodig. Dit is vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Een evenementenvergunning vraagt u digitaal aan via de EvenementAssistent op www.beekdaelen.nl.

Over het algemeen levert het gebruik van de EvenementAssistent weinig problemen op. Desondanks willen wij onze dienstverlening verder optimaliseren. Daarom nodigen wij organisatoren van evenementen van harte uit om een instructiebijeenkomst over de EvenementAssistent bij te wonen.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen worden één of meerdere bijeenkomsten georganiseerd, op een nog nader te bepalen datum en tijdstip.

Heeft u interesse in het bijwonen van een instructiebijeenkomst? Laat het ons dan vóór 10 december weten. Dat kan door een e-mail te sturen naar e.vijgen@beekdaelen.nl, met hierin de volgende gegevens:

  • Naam vereniging/organisatie
  • Naam contactpersoon
  • Telefoonnummer
  • Aantal deelnemende personen (max. 2)