Pagina opties

Groter
RSS

Concept mobiliteitsplan ter inzage (04-10-2019)

Dit item is verlopen op 01-01-2020.

Beekdaelen bestaat minder dan een jaar en is dus nog een gloednieuwe gemeente. Dit eerste jaar is één van de prioriteiten van de gemeente, te zorgen dat voor heel Beekdaelen dezelfde regels gaan gelden. Dus dat het niet meer uitmaakt of je in voormalig Nuth, Onderbanken of Schinnen woont. Beleid harmoniseren noemen we dat. Nu is het mobiliteitsbeleid aan de beurt.

Denkt u met ons mee?

Beekdaelen betrekt graag de inwoners vroegtijdig bij de totstandkoming van nieuw beleid en nu wordt het conceptbeleid ter inzage gelegd. Het voorliggende plan is strategisch van aard, de nadere uitwerking van dit plan volgt in 2020. Dan worden diverse themabijeenkomsten georganiseerd om tot concrete, breed gedragen plannen te komen.