Pagina opties

Groter
RSS

De beste burgemeester voor Beekdaelen... (29-01-2019)

Dit item is verlopen op 12-03-2019.

Samenvatting uitslagen enquête

Een nieuwe gemeente vraagt om een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad van Beekdaelen wil dan ook zo snel mogelijk op zoek naar de beste burgemeester voor Beekdaelen.
In de eerste raadsvergadering heeft de raad een vertrouwenscommissie benoemd. Dat zijn de raadsleden die namens de raad het voorbereidend werk doen. De commissie maakt onder andere een voorstel voor een profiel.
Enige tijd geleden vroegen wij via deze www.beekdaelen.nl en facebook de hulp van onze inwoners bij het samenstellen van het beste profiel voor de toekomstig burgemeester door middel van een digitale enquête. In totaal hebben 700 personen deze enquête ingevuld.

Samenvatting resultaten

Uit de enquête blijkt dat de inwoners vooral belangrijk vinden dat de burgemeester zich richt op (in volgorde van belangrijkheid):

  1. álle inwoners: 345x genoemd;
  2. goed en integer bestuur van de gemeente: 267x genoemd;
  3. álle dorpen van de gemeente Beekdaelen: 265x genoemd;
  4. openbare orde en veiligheid: 180x genoemd;
  5. een goede, dienstverlenende organisatie: 97x genoemd.

Als belangrijkste eigenschap of competentie zou de burgemeester volgens de inwoners moeten beschikken over (in volgorde van belangrijkheid):

  1. zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar: 365x genoemd;
  2. verbindend: 276x genoemd;
  3. boven de partijen staand: 216x genoemd;
  4. daadkrachtig en standvastig: 197x genoemd;
  5. integer: 167x genoemd.

Opvallend was dat zowel jong als oud, inwoners en ondernemers in grote lijnen dezelfde prioritering aangaven.

Op de open vraag:
‘De beste burgemeester voor Beekdaelen ….’ werden ruim 500 antwoorden gegeven. Deze antwoorden zijn grotendeels overgenomen in de profielschets.
Een aantal representatieve quotes hebben wij opgenomen in deze profielschets.

De volledige profielschets wordt op 30 januari a.s. aangeboden aan de gouverneur tijdens een extra raadsvergadering. Kijk voor meer informatie en de agenda van de raadsvergadering op iBabs.