Pagina opties

Groter
RSS

Dodenherdenkingen in Nuth, Hulsberg en Wijnandsrade (15-04-2019)

Dit item is verlopen op 07-05-2019.

Motto: “Geef vrijheid door” 
Thema van dit jaar: “Kiezen in Vrijheid”

Nuth

Gemeentebestuur Beekdaelen en Comité 4 mei-herdenking Nuth nodigen iedereen uit op zaterdag  4 mei 2019 deel te nemen aan de Dodenherdenking, die deels een kerkelijk en deels een wereldlijk karakter heeft.

Onder het motto “Geef vrijheid door” wordt deze herdenking gehouden in de Bavokerk en bij het Monument voor de Gevallenen op het Deweverplein.

Interkerkelijke viering, Stille Tocht en Herdenking

Om 19.00 uur begint in de Bavokerk een interkerkelijke viering. Aansluitend vertrekt om ongeveer 19.40 uur vanaf deze kerk een Stille Stoet naar het Monument voor de Gevallenen bij het gemeentehuis. Gedichten, gebeden en gezang omlijsten in de kerk de oorlogsverhalen en de toespraak namens het Comité 4 mei-herdenking Nuth.

Bij het Monument zullen na het Dodenappѐl en het spelen van het Taptoe-signaal twee minuten stilte in acht worden genomen. De burgemeester, de heer Bas Verkerk, zal verder een toespraak houden. Een bloemenhulde en het zingen van het Wilhelmus completeren  deze sobere manifestatie.
Door bloemen bij het monument te leggen kunnen aanwezigen persoonlijk uiting geven aan hun gevoelens.
Leden van Scouting Nuth vormen ook dit jaar weer  de erewacht bij het Monument.
Het geheel wordt opgeluisterd door het Vredeskoor Groot-Nuth.

Koffie en actie Amnesty International in de hal van het Gemeentehuis Nuth

Na afloop wordt in de hal van het gemeentehuis een kop koffie aangeboden door het Gemeentebestuur.
Tevens vraagt de schrijfgroep Nuth van Amnesty International daar aan de aanwezigen brieven te ondertekenen en te versturen voor gevangenen of anderen van wie door regeringen de mensenrechten zijn geschonden en voor wie Amnesty International actie voert.

Wijnandsrade

Om 18.15 uur bijeenkomst in de Stephanuskerk onder het thema In vrijheid kiezen, waarna een korte plechtigheid met taptoe en bloemenhulde bij het oorlogsmonument. De dodenherdenking in Wijnandsrade wordt sinds 1986 georganiseerd door heemkundevereniging “Vrienden van Wijnandsrade”, met medewerking van het kerkbestuur, basisschool, fanfare St. Caecilia Wijnandsrade, gemengd kerkelijk zangkoor St. Caecilia Wijnandsrade, gemeentebestuur van Beekdaelen en scouting Nuth.

Hulsberg

Om 19.50 uur vertrekken de deelnemers vanaf de kerk naar het herdenkingsmonument voorafgegaan door drumband St. Rochus.
De herdenking bij het monument bij het klooster aan de Schoolstraat begint om 20.00 uur. Daar zal de plechtigheid beginnen met het in acht nemen van de twee minuten stilte ter nagedachtenis aan alle overledenen, met aansluitend het blazen van de “Last Post” gevolgd door een muzikaal intermezzo door drumband St. Rochus. Kapelaan Amal zal vervolgens iedereen welkom heten.
Aansluitend  spreekt wethouder Essers een kort woord tot de aanwezigen, gevolgd door een bezinning door kapelaan Amal. Hierna vindt de kranslegging plaats en brengen de kinderen de bloemenhulde.  
De plechtigheid wordt afgesloten met een overweging door kapelaan Amal, waarna de plechtigheid wordt beёindigd met het gezamenlijk zingen van het “Wilhelmus”.

Vlaggen halfstok

Het gemeentebestuur vraagt alle inwoners om vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur halfstok te vlaggen om zo de betrokkenheid te laten blijken.