Pagina opties

Groter
RSS

Gezocht: Enthousiaste vrijwilligers voor de duurzaamheidstafel (17-01-2020)

Dit item is verlopen op 01-04-2020.

Gemeente Beekdaelen pakt maatschappelijke vraagstukken graag zo veel mogelijk in samenspraak met inwoners op. Ook burgerinitiatieven op dat vlak juichen we als gemeente toe. Dat is geheel volgens het motto “Ons Beekdaelen maken we samen”.

In navolging van het succes van de Burgerinitiatieftafel, willen wij de inwoners van Beekdaelen ook op andere onderwerpen meer betrekken bij de besluitvorming.

Eén van deze onderwerpen is de duurzame doorontwikkeling van Beekdaelen. De gemeente Beekdaelen ziet dit als één van haar speerpunten. Wij willen onze inwoners de ruimte geven om zelf duurzaamheidsinitiatieven met een maatschappelijke meerwaarde te ontplooien. Als onderdeel van het gemeentelijke Duurzaamheidsfonds richten wij tevens de Duurzaamheidstafel op.

Wij zijn op zoek naar inwoners die als vrijwilliger zitting willen nemen in deze Duurzaamheidstafel. De Duurzaamheidstafel komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar om een advies te geven over duurzaamheidsinitiatieven van mede-inwoners. Bovendien krijgt de Duurzaamheidstafel de mogelijkheid om zelf tot een bepaalde hoogte budgetten toe te kennen aan de ingediende duurzaamheidsinitiatieven.

Bent u die enthousiaste inwoner met een hart voor duurzaamheid? Meldt u zich dan aan als lid van de Duurzaamheidstafel via duurzaam@beekdaelen.nl of door telefonisch contact op te nemen met Jeffrey Bindels via 088 - 450 25 21.