Pagina opties

Groter
RSS

Nieuwjaarsreceptie 2020| toespraak burgemeester (27-01-2020)

Dit item is verlopen op 31-03-2020.

Inleiding

Dames en heren,
Het nieuwe jaar is amper drie dagen oud en dus houdt niets mij tegen u allen een gezond en voorspoedig 2020 toe te wensen.
Ik vind het fijn u allen hier in de Henkhof te mogen begroeten. En dat doe ik mede namens het college en de gemeenteraad van Beekdaelen.
Ik ben op de kop af honderd dagen burgemeester van Beekdaelen en in de afgelopen tijd heb ik al veel mogen zien en beleven.
Ik heb veel mensen ontmoet en vele inspirerende verhalen gehoord. Ik ben dan ook erg benieuwd wie ik in het komende jaar mag begroeten en ontmoeten.

Gemeenschap     

Ik heb gezien wat er gebeurt wanneer we samen onze krachten bundelen en elkaar versterken.
Er ontstaan overal mooie, inspirerende initiatieven, van en voor inwoners. Van en voor elkaar. En dat vind ik fantastisch, want op die manier zetten we onze kernen in hun kracht.
Ik ben positief verrast over de vele burgerinitiaitieven binnen onze gemeente.
En dat, dames en heren, is volgens mij, wat Beekdaelen groot maakt en ons allen “greutsch” op Beekdaelen.
Die initiatieven zijn deels een gevolg van de overheid die zich meer terugtrekt. Er wordt meer verantwoordelijkheid bij de burgers neergelegd.
Onze samenleving is steeds meer afhankelijk van vrijwilligers naarmate we geacht worden langer zelfstandig te blijven.
En ook onze professionele zorgverleners kunnen niet meer zonder de inzet en toewijding van onze vrijwilligers en mantelzorgers.
Tegelijkertijd verminderen het aantal wetten en regels en ontstaat er meer ruimte voor eigen initiatief.
Binnen deze dynamiek ontstaan nieuwe verbindingen doordat mensen met ideeën en daadkracht elkaar weten te vinden.
Soms met een beetje hulp van de gemeente maar in veel gevallen vinden de mensen elkaar ook zelf, zonder onze tussenkomst.
Een mooi voorbeeld is ook het Participatiesplein. Een particuliere coöperatie die mensen in hun kracht zet. Ondernemers en werkzoekende kunnen elkaar op een informele manier ontmoeten. In het afgelopen jaar hebben ruim tachtig mensen op deze manier een passende betaalde baan gevonden. Een formule die aanslaat in ondernemend Beekdaelen en daarbuiten.
En daar ben ik blij om. Want we hebben elkaar hard nodig.

Ondernemers

Beekdaelen heeft een gunstig ondernemersklimaat. Enerzijds door de gunstige ligging ten opzichte van de A76 en nu ook de aansluiting op de buitenring.
Anderzijds zijn het vooral ook de ondernemers en bedrijven zelf die elkaar versterken en aantrekken.
In de afgelopen honderd dagen heb ik al veel bedrijven en ondernemers bezocht.
Beekdaelers hebben ondernemersbloed, dat is wel duidelijk als je bedenkt dat er ruim 3100 bedrijven en ondernemingen zijn in onze gemeente.
Ik ben altijd erg geïnteresseerd in wat het is dat onze ondernemers drijft.
Ik hoor graag wat wij, gemeente en ondernemers kunnen doen om elkaar nog meer te versterken.
Hoe houden we Beekdaelen aantrekkelijk voor ondernemers.

Politiek bestuurlijk

In één jaar tijd hebben we drie politiek bestuurlijke apparaten samengevoegd tot één.
En laten we er geen doekjes om winden: Dat ging niet zonder slag of stoot.
Er was veel werk, maar ik kan u zeggen: Ik ben positief verrast over politiek Beekdaelen.
De politiek past in veel opzichten bij de schaalgrootte van onze nieuwe gemeente: niet meer zoals voorheen concentreren op kernenpolitiek, maar samen focussen op het grote geheel.
Bijzonder is ook de onderlinge consensus van de raad op complexe dossiers zoals de gemeentelijke begroting. Deze werd onlangs unaniem door de raad aangenomen.
Dat laat zien dat het politieke debat op de inhoud wordt gevoerd.
En dat is precies waar het hoort!
Ik spreek dan ook de wens uit dat we deze bestuurlijke lijn blijven vasthouden en elkaar ook politiek blijven versterken en samenwerken aan ons Beekdaelen.

Openbare Orde en Veiligheid

Een ander belangrijk aspect is en blijft de veiligheid in onze gemeente.
Hier ligt een taak voor ons allemaal! Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat onze gemeente veiliger wordt en blijft?
Hierbij heb ik uw hulp hard nodig.
Meld u bijvoorbeeld aan voor Burgernet. Of meld overlast of criminele activiteiten bij de politie. Een melding kunt u ook anoniem maken, via Meld Misdaad Anoniem.
Alleen door samen te werken en alert te blijven zorgen we voor een veilig Beekdaelen en geven we criminelen geen kans.

Landschap

Aandacht ook voor ons agrarische landschap. Beekdaelen sympathiseert met het  boerenprotest, wij zijn immers allen afhankelijk van onze agrariërs.
Ook hier geldt dat we voor elkaar opkomen. Dat betekent dat we aandacht moeten hebben voor behoud van ons Limburgse landschap met oog voor de landbouw en veeteelt, zonder hierbij onze duurzaamheidsopgave uit het oog te verliezen.

Vooruitblik

In 2020 gaat het ook om het maken van de juiste keuzes. Innovatieve en slimme keuzes die niet alleen ons dagelijks leven vergemakkelijken maar vooral bijdragen aan het in stand houden van al datgeen wat goed is. Laten we niet vergeten om de goede dingen die we samen hebben opgebouwd te koesteren.
Maar laten we ook kijken waar we het samen nog beter kunnen doen.
Dit jaar hebben we hard gewerkt om de basis op orde te hebben.
We hebben al heel veel bereikt maar ook nog een aantal uitdagingen voor ons.
Als ik kijk naar andere herindelingsgemeenten dan mogen we als Beekdaelen trots zijn op wat wij inmiddels hebben bereikt.
Het komende jaar staat in het teken van de verdere profilering van Beekdaelen en richten we ons meer naar buiten.
Het Beekdaelen landschap krijgt een eigen gezicht en door infrastructurele projecten zoals de Beekdaelenroute komt er nog meer positieve aandacht voor het landschap.
Beekdaelen wordt zichtbaar! Beekdaelen is een goede plek om te wonen, werken en recreëren.
En daarom blijven ook het komende jaar met een frisse 360-graden blik kijken naar de ons omringende steden en dorpen.
Want we kunnen niet zonder elkaar, samen zijn we sterk en zetten we Zuid-Limburg in zijn kracht.
Als uw burgemeester beloof ik dat ik mij sterk blijf maken voor ons Beekdaelen.
Een Beekdaelen waar elke kern in zijn kracht staat en waar we als gemeente een baken en voorbeeld zijn voor andere gemeenten.
Laten we afspreken elkaar in dit nieuwe jaar vaker te helpen en vooral elkaar te blijven ontmoeten.
Dat kan in onze mooie gemeente toch niet zo moeilijk zijn?

Samen maken we Beekdaelen groot en zijn wij, ik zei al al eerder: ‘greutsj’ op Beekdaelen.