Pagina opties

Groter
RSS

Tijdelijke voorzieningen voor ondernemers en zelfstandigen als gevolg van de Coronacrisis (16-04-2020)

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de overheid diverse maatregelen getroffen om ondernemers en zelfstandigen te helpen. Het kabinet heeft dinsdag 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen.  

De gemeente Beekdaelen heeft vooruitlopend hier op een tijdelijk noodloket geopend waar ondernemers een aanvraag konden indienen voor een tijdelijke inkomensondersteuning (TOZO- regeling).  Een groot aantal in Beekdaelen woonachtige ondernemers heeft hiervan inmiddels gebruik gemaakt.

Nu alle voorwaarden van de rijksoverheid bekend zijn en verdere aanvragen door de reguliere loketten worden overgenomen, heeft de gemeente Beekdaelen besloten het tijdelijk noodloket per 16 april te sluiten.

U kun uw eventuele aanvraag of andere tijdelijke regelingen aanvragen via de reguliere loketten die hierna staan vermeld.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) en/of een lening voor bedrijfskapitaal

WOONT U IN DE VOORMALIGE GEMEENTE NUTH OF ONDERBANKEN en heeft u NIET voor 16 april 2020 een aanvraag gedaan voor inkomensondersteuning dan kunt u een financiële ondersteuning aanvragen bij  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (www.socialezaken-mh.nl)  die, in opdracht van Beekdaelen, de aanvraag met onderliggende bewijsstukken beoordeelt en zorg draagt voor afhandeling.

Via bovenstaande link leest u welke voorwaarden gelden en hoe uw aanvraag wordt afgehandeld. Aanvragen kan digitaal via DigiD.
Heeft u dringende aanvullende vragen over de tijdelijke steun, bel dan: 043- 3506046.
U kunt ook een mail sturen naar Sociale Zaken Maastricht Heuvelland via noodloketondernemers@maastricht.nl.
Zet in de e-mail uw naam, privéadres, postcode en woonplaats, telefoonnummer en KvK nummer.

WOONT U IN DE VOORMALIGE GEMEENTE SCHINNEN en heeft u NIET voor 16 april 2020 een aanvraag gedaan, dan kunt u een mail sturen naar  intermezzo@intermezzo-nl.com .
Zet in de e-mail uw naam, privéadres, postcode en woonplaats, telefoonnummer en KvK nummer.
Vermeld dat u in aanmerking wil komen voor de TOZO-regeling en/of een lening. 
Heeft u nog aanvullende vragen, of vragen over de voorwaarden bel dan: 043-3261126.