Pagina opties

Groter
RSS

Voornemen uitschrijving uit Basisregistratie Personen gemeente Beekdaelen (12-03-2020)

Uit adresonderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar betrokkene(n) volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Het adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd en er is geen actueel adres van betrokkene bekend. Het College van burgemeester en wethouders heeft het voornemen de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon op te schorten. Dit betekent dat betrokkene(n) daardoor formeel niet meer als ingezetene van de gemeente Beekdaelen, of welke Nederlandse gemeente dan ook, staat ingeschreven. Betrokkene(n) is niet meer bereikbaar voor overheidsinstanties.

  • M.  Duminica, geboren op 24-06-1961 te Riscani, Sovjet-Unie

Beekdaelen, 12-03-2020

Binnen vier weken na publicatie van deze bekendmaking kunnen belanghebbenden tegen het voornoemde besluit zijn of haar zienswijze kenbaar maken. Dit kan door het sturen van een brief naar het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen (postbus 22000, 6361 BZ Nuth). Indien u uw zienswijze mondeling kenbaar wenst te maken neem dan telefonisch contact met ons op via 088-4502000.