Coronamaatregelen tijdens de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021

Bij de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021 verloopt het verkiezingsproces wat anders dan we gewend zijn. Dit om het risico op verspreiding van Covid-19 op de verkiezingsdag klein te houden. Er worden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het voor stemgerechtigden veilig is om te stemmen en het voor stembureauleden veilig is om hun werk te doen in de stembureaus.

Gezondheidscheck vooraf

  • Stemgerechtigden ontvangen uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de verkiezingsdag een gezondheidscheck met vragen die zij voor zichzelf moeten beantwoorden. Stemgerechtigden die 1 of meer vragen in de gezondheidscheck met 'JA' hebben beantwoord, mogen niet zelf gaan stemmen in een stembureau. Zij kunnen dan iemand machtigen.
  • De stembureauleden doen een gezondheidscheck voordat ze met hun werk beginnen. Als een lid van het stembureau niet aan de gezondheidscheck voldoet, mag hij/zij deze functie niet vervullen.

Briefstemmen voor kiesgerechtigden van 70 jaar en ouder

Stemgerechtigden die op 17 maart 2021 70 jaar of ouder zijn, ontvangen uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingsdag, naast een StemPluspas en gezondheidscheck, ook een briefstempakket. Daarin wordt precies uitgelegd hoe en wanneer zij per brief hun stem kunnen uitbrengen. Het briefstemmen wordt in verband met corona als extra optie aangeboden aan deze doelgroep.

Vervroegd stemmen op 15 of 16 maart 2021

Als u zich kwetsbaar voelt vanwege uw gezondheid, kunt u uw stem eerder uitbrengen. U kunt dan op maandag 15 maart 2021 en dinsdag 16 maart 2021 van 07.30 tot 21.00 uur terecht bij de volgende drie stembureaus: 

  • Sporthal Gitek, Leeuwerikstraat 2, 6361 VM  Nuth
  • Gemeenschapshuis Noeber Beemden, Burgemeester Pijlsstraat 5, 6365 CG  Schinnen
  • Cafe ’t Baekske, Beekstraat 4, 6451 CG te Schinveld

Stemmen per volmacht

Een stemgerechtigde mag bij deze verkiezing voor (maximaal) drie andere stemgerechtigden een volmachtstem uitbrengen. Zo machtigt u iemand anders om voor u te gaan stemmen

In de stembureaus

Alle stembureaus worden zo ingericht dat kiezers en stembureauleden 1,5 meter afstand kunnen houden. Er zijn ‘kuchschermen’ tussen de kiezers en de leden van de stembureaus. Er zijn looproutes aangegeven en stemhokjes staan op voldoende afstand van elkaar.

De stembureauleden dragen de voorgeschreven beschermingsmaterialen. De stembureauleden die de stempassen aannemen en de stemformulieren uitreiken, dragen wegwerphandschoenen.
Om voldoende afstand te kunnen houden, laten we iedere keer een beperkt aantal personen toe in het stembureau. Het kan dus zijn dat u hierdoor even buiten het stembureau moet wachten. Houd rekening met de weersomstandigheden!
In het stembureau worden de stemhokjes, tafels, etc. geregeld gereinigd. De potloden worden na elk contact ingeleverd en gereinigd. 

In elk stembureau is bovendien een extra stembureau-lid aanwezig, die kijkt of het niet te druk wordt in het stembureau. Hij/zij wijst kiezers zo nodig op de 1,5 meter afstandsregel en vraagt kiezers om de handen te reinigen. Bij de in- en uitgang staat een desinfectiezuil.

Verder gelden de volgende regels in het stembureau:

  • U betreedt het stembureau niet als u klachten heeft of mogelijk besmet bent met Covid-19.
  • U bent verplicht een mondkapje te dragen in het stembureau. U doet het mondkapje alleen even af zodat het stembureau-lid uw identiteit kan controleren.
  • U laat uw identiteitsbewijs zien aan het stembureau-lid door uw identiteitsbewijs voor het glas van het kuchscherm te houden.

Volg in het stembureau te allen tijde de geldende regels over afstand en hygiëne op. Kunt u de geldende regels niet opvolgen, dan kan de toegang u worden ontzegd of u worden verzocht het stembureau te verlaten. U heeft dan niet uw stem uitgebracht.

Informatie over de landelijke coronamaatregelen tijdens de verkiezingen leest u ook op de website van de Kiesraad.

Heeft u gevonden wat u zocht?