Op 25 juli vierden de heer en mevrouw Damoiseaux uit Sweikhuizen een heel speciaal huwelijksjubileum, namelijk hun briljanten huwelijk. Al vijfenzestig jaar aan elkaars zijde, wat een prachtige mijlpaal! En daar horen natuurlijk bloemen en een kadobon namens gemeente Beekdaelen bij. 
Locoburgemeester Henk Reijnders had de eer deze aan het jubilerende paar te mogen overhandigen.

Geachte heer en mevrouw Damoiseaux, nogmaals van harte gefeliciteerd met uw briljanten huwelijk!

Locoburgemeester Henk Reijnders reikt bloemen en kadobon uit aan dhr. en mevr. Damoiseaux t.g.v. hun 65 jarig huwelijk