Hoe mooi zou het zijn als alle inwoners van Beekdaelen ‘gewoon’ mee kunnen doen en met respect behandeld worden?

Helaas is dat (nog) geen vanzelfsprekendheid voor iedereen. Ook in Beekdaelen komt het voor dat mensen respectloos behandeld worden, buitengesloten worden of zelfs slachtoffer worden van geweld, omdat zij als ‘anders’ worden gezien.

Graag willen we daar samen met u iets aan doen. U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te denken!

Bijeenkomst op 30 mei 2022

Hoe kunnen we het met respect omgaan met elkaar in onze eigen leefomgeving verbeteren? Heeft u daar ideeën over? Of zou u daarover eens willen brainstormen samen met anderen?

Kom dan naar de bijeenkomst!

  • Datum:  30 mei 2022
  • Tijd: van 19 tot 21 uur
  • Locatie: Plinthos (Daniken 1, 6174 RA Sweikhuizen)

Aanmelden

Graag weten we vooraf hoeveel mensen er gaan komen. U kunt zich aanmelden bij mevrouw Van der Zwaard, via 088 - 450 2000 of gemeente@beekdaelen.nl, o.v.v. “JvdZwaard/30mei”.

Samen vóór respect en tegen geweld

Het is belangrijk dat al onze inwoners veilig zijn, geaccepteerd worden zoals ze zijn en mee kunnen doen in de samenleving. Ongeacht hun geslacht, kleur, geaardheid, leeftijd, sociaal economische status (inkomen), afkomst, opleiding, geloof of mening. Dat is de samenleving die we in Beekdaelen nastreven. Wij hopen dat veel inwoners het hiermee eens zijn en zich hierbij aansluiten. Want hoe meer inwoners het hiermee eens zijn en respect uitdragen in hun denken en doen, hoe meer inwoners op een fijne manier kunnen leven en meedoen in Beekdaelen.

Heeft u gevonden wat u zocht?