De gemeente heeft een overeenkomst met de Dierenbescherming gesloten om goede hulp aan alle dieren (in nood) te kunnen bieden. 

Dier in nood aangetroffen

Treft u een zwervend of gewond (wild/huis)dier aan, neemt u dan contact op met de meldkamer van de Dierenbescherming Limburg via telefoonnummer 088 811 3510. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

De dierenbescherming verleent eerste hulp aan zieke, gewonde en zwervende dieren. Gewonde en/of zwerfdieren waarvan geen eigenaar bekend is, worden door de dierenbescherming meegenomen en vervoerd naar het dierenbeschermingscentrum in Born. Hier worden ze nagekeken door de dierenarts en opgevangen totdat hun eigenaar ze komt ophalen. De eigenaar heeft hier 14 dagen de tijd voor. Vanaf de 15de dag mag het dierenbeschermingscentrum op zoek gaan naar een nieuwe baas voor het dier.

Een melding maken over dierenleed of mishandeling

Bent u getuige van dierenmishandeling? Denkt u dat dieren verwaarloosd worden? Bel dan het landelijk meldnummer 144 en kom in contact met speciaal opgeleide politiemensen en hulpverleners.

Men zal u enkele gegevens vragen, zoals:

  • Om welk (e) dier/dieren het gaat;
  • De exacte locatie;
  • Wat er aan de hand is.

Geef altijd duidelijk uw naam door. Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen. Mocht 144 om technische redenen niet bereikbaar zijn, bel dan 0900 8844 of in geval van spoed 112.

Dood dier op openbaar terrein

Treft u een dood dier aan binnen de bebouwde kom en/of in het zicht vanaf de openbare weg, neemt u dan contact op met de meldkamer van de dierenbescherming via telefoonnummer 088 811 3510. De dierenbescherming zal uw melding verder afhandelen. Als het een gehouden (huis)dier betreft, zal het worden gecontroleerd op aanwezigheid van een chip. Indien mogelijk zal de eigenaar in kennis gesteld worden van het overlijden van het dier.

Contactgegevens Dierenbescherming Limburg

Langereweg 9, 6121 SB, Born
Telefoon: 088 811 3510
E-mail: limburg@dierenbescherming.nl
Website: limburg.dierenbescherming.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?