Op 17 mei jl. reikte burgemeester Eric Geurts een Meander uit aan de heer Jan Hermkens.

De Meander is een ereteken dat wordt uitgereikt als een teken van vriendschap, verbondenheid en dank aan iemand die zich op een bijzondere manier voor de gemeentelijke belangen heeft ingezet.

De heer Hermkens heeft veel betekend voor de gemeenschap in Beekdaelen. Zo was hij jarenlang voorzitter van de Hockeyclub en is hij betrokken geweest bij vele andere activiteiten voor de gemeenschap. Ook is hij meer dan 18 jaar voorzitter geweest van het bestuur van Stichting Openbare Bibliotheek Nuth.

Onder zijn leiding is de bibliotheek van Nuth uitgegroeid van een traditioneel uitleenhuis van boeken tot een brede, maatschappelijke bibliotheek met nevenvestigingen in Hulsberg en Schimmert en een servicepunt in Wijnandsrade. Beide nevenvestigingen zijn niet alleen een volwaardige bibliotheek op school, maar ook toegankelijk voor leden. Zowel Nuth als Schimmert en Hulsberg herbergen een adequate collectie boeken en vervullen de taken van een brede, maatschappelijke bibliotheek.
Recent is ook het IDO-informatiepunt (Informatiepunt Digitale Overheid) in gebruik genomen.

De bibliotheek in Nuth is een ontmoetingsplek geworden waar kinderen en volwassenen kunnen vertoeven om te studeren, te lezen en met elkaar in gesprek kunnen gaan. Leesclubs, het taalcafé, filmavonden, burgerondersteuning (fiscaal en juridisch) enz. vinden hun plek in de bibliotheek.

De heer Hermkens heeft zich daarnaast persoonlijk en als voorzitter van het bestuur jarenlang ingezet om laaggeletterdheid in de gemeente aan te pakken. Hij is daarin ook vrijwilliger en helpt mensen direct om hun taalachterstand ter verminderen.

Vanaf 2008 is hij, mede als voorzitter, ook betrokken geweest bij de Stichting Parkstad Limburg Bibliotheken. In dat samenwerkingsverband is er veel synergie gerealiseerd tussen de bibliotheken van Parkstad Limburg, zoals één bibliotheeksysteem en gelijk getrokken tarieven waardoor de burgers van de Parkstadgemeenten zonder belemmeringen over de grenzen van steden en dorpen binnen Parkstad heen kunnen genieten van de bibliotheken.

De heer Hermkens was van plan om op 1 januari 2019, bij de start van de gemeente Beekdaelen, zijn voorzitterschap bij Stichting Openbare Bibliotheek Nuth te beëindigen. Omdat er geen opvolging was, is hij gebleven en actief betrokken geweest bij de harmonisatie van het bibliotheekwerk in Beekdaelen. Daarnaast kon het bestuur onder zijn leiding recent nog worden uitgebreid met drie gekwalificeerde nieuwe leden en een nieuwe voorzitter. Van 1 februari 2022 tot 17 mei 2022, de datum van zijn afscheid, heeft de heer Hermkens tot slot nog de rol van adviseur vervuld bij Stichting Openbare Bibliotheek Nuth.

Beste heer Hermkens, namens gemeente Beekdaelen nogmaals bedankt en van harte gefeliciteerd!

Foto v.l.n.r.: Wethouder John Essers, burgemeester Eric Geurts en de heer en mevrouw Hermkens
Foto v.l.n.r.: Wethouder John Essers, burgemeester Eric Geurts en de heer en mevrouw Hermkens

Heeft u gevonden wat u zocht?