Auto’s worden telkens slimmer en veiliger.

Eén van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied is de Intelligente snelheidsassistentie (ISA). Dit systeem werkt op basis van verkeersbordherkenning en snelheidsdata. Het systeem is onderdeel van nieuwe Europese regelgeving die autorijden veiliger moet maken. Dit vraagt om uniforme verkeerstekens en weginrichting en actueel databeheer.

Er staan nogal wat varianten van komgrensborden of komgrensportalen langs de weg. Met en zonder zone-aanduiding. Borden met gemeentenamen worden niet herkend; het systeem ziet ze aan voor tekst- of straatnaamborden.

Klaar voor de toekomst

aarom is er nieuw uniform ontwerp gemaakt voor komgrensborden. Er is besloten het herkenbare pictogram van de skyline van een denkbeeldig dorp vanaf 2022 toe te voegen aan komgrensborden. Op Europees niveau sluiten we daarmee aan op reeds bestaande borden in onze buurlanden.

Achtergrond

ISA (Intelligent Speed Assistance of Intelligente Snelheidsondersteuning) wordt per 6 juli 2022 verplicht voor nieuwe voertuigmodellen. Autofabrikanten krijgen daarna nog twee jaar de tijd om hun bestaande, actuele modellen aan te passen. Vanaf 7 juli 2024 zijn alle nieuw geleverde auto’s dus voorzien van ISA.

ISA is een systeem bedoeld om bestuurders te helpen de juiste snelheid te rijden door hen specifieke en gepaste feedback te geven. ISA is een verzamelnaam voor verschillende ondersteunende functies/systemen. Van optische en akoestische waarschuwingen tot ingrijpen op motorvermogen of manipulaties van het gaspedaal.

Het doel is om bestuurders niet onbewust de maximumsnelheid te laten overschrijden. Minder snelheidsoverschrijdingen lijdt tot minder ongevallen dus een betere verkeersveiligheid. Het milieu is ook gebaat bij een juiste rijsnelheid.

Om de techniek achter ISA zo betrouwbaar mogelijk te maken wordt er informatie uit verschillende bronnen gecombineerd. Met slimme logica en een doordachte hiërarchie wordt de geldende snelheid bepaald en ingespeeld op eventuele tijdelijke gewijzigde snelheid. De bronnen zijn:

  • Waarneming snelheidsborden en wegmarkering middels camera’s/sensoren in het voertuig
  • Snelheidsdata via wegvlakinformatie van het Nationale Wegen Bestand (NWB).
  • Dynamische snelheidsinformatie vanuit de centrale regelinstallaties

Heeft u gevonden wat u zocht?