Na de eerste twee erfgoedavonden vorig jaar komt er eind dit jaar een vervolgbijeenkomst en wel op woensdag 20 december van 17.00 tot 21.00 uur, op locatie Brasserie Kasteel Wijnandsrade (Opfergeltstraat 2c, 6363 BW Wijnandsrade).

Het thema van de erfgoedavond dit jaar is: verduurzaming van monumenten. Wij nodigen u van harte uit voor de erfgoedavond!

‘Erfgoedavond’ Beekdaelen

De gemeente Beekdaelen organiseert jaarlijks een ‘erfgoedavond’: een informatie- en  netwerkbijeenkomst rondom cultureel erfgoed voor alle belangstellenden, zoals o.a. erfgoedeigenaren, in Beekdaelen. Het onderwerp verduurzamen van monumenten is tijdens de twee erfgoedavonden van vorig jaar al aan bod gekomen. Door de grote vraag naar (praktische) informatie rondom het verduurzamen van monumenten is ervoor gekozen hier een vervolg en verdieping aan te geven.

Aanmelden

Aan de deelname aan de erfgoedavond zijn geen kosten verbonden. Wél vragen wij u om u vooraf bij ons aan te melden.

Programma

17.00 uur: Inloop met koffie
17.30 uur: Opening door wethouder Reijnders
17.40 uur: Toelichting op de avond
17.45 uur: Presentatie door Heidy Bos van het Gelders Genootschap  
18.15 uur: Praktijkvoorbeeld: erfgoedeigenaar aan het woord! 
18.45 uur: Pauze
19.00 uur: Vragenuurtje Monumentencommissie*
19.45 uur: Afsluiting
20.00 uur: Gelegenheid tot napraten met hapje en drankje
21.00 uur: Einde

*De gemeentelijke monumentencommissie zal uw vragen over het verduurzamen van monumenten zo goed mogelijk beantwoorden. Let wel, dit spreekuurtje is niet bedoeld ter vervanging van (voor)overleg met de commissie in het kader van een omgevingsvergunning voor monumenten.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Neem dan contact op met de gemeente Beekdaelen via 088-450 2000 of gemeente@beekdaelen.nl en vraag naar een van de gemeentelijke erfgoedadviseurs. 
Graag tot ziens op 20 december!

Heeft u gevonden wat u zocht?