Aanleiding

De gebiedsontwikkeling Thull is onderdeel van de Strategische Visie (PDF, 14,26 MB)  gemeente Beekdaelen “Leven en werken in het Landschap” en past binnen de ontwikkeling: Landschappelijke ontwikkeling als kans voor lokale en regionale opgaven. Het onderliggend thema binnen deze ontwikkeling is ‘platteland in ontwikkeling, Thull-Schinnen’.

De locatie

Het gebied kenmerkt zich door de grote diversiteit aan natuur alsmede vormen van gebruik. Zo is het een woon en verblijfsomgeving, er is nijverheid, horeca en een deel van het gebied is natuurgebied en is in de loop der jaren altijd in ontwikkeling geweest.

Buurtschap Thull grenst aan de noordzijde aan Oirsbeek en Amstenrade. Hier is de verbinding met het agrarisch landschap. De verbindingsweg, het Muldersweegske, tussen het Thull en Amstenrade-Oirsbeek is onderdeel van Beekdaelenroute(externe link), een wandel- en fietsroute die onderdeel uit maakt van het bestaande knooppunten netwerk van VisitZuidLimburg, die bijzondere plekken in Beekdaelen met elkaar verbind.

Aan de zuidzijde grenst buurtschap Thull aan de Geleenbeek en het oude mijnspoor, waarbij er al een bestaande verbinding is over de Geleenbeek in de richting van de A76 en het daarachter gelegen Centraal Plateau. Aan de oostzijde is er via het oude mijnspoor aansluiting op Vaesrade en Parkstad, via het IBA Parkstadproject ‘Leisure Lane’(externe link). De Leisure Lane is een regionale wandel en fietsroute.

Als onderdeel van de Beekdaelenroute realiseert de gemeente in 2020 nog de uitbreiding van het bestaande natuurtransferium aan de Hommerterweg.

Projectomschrijving

Doel van het project is het realiseren van IBA Schinnen(externe link)  (project 47)

Familiebedrijf en Hofleverancier Alfa bierbrouwerij is een voornaam icoon in de doorontwikkeling van het gebied A76-Thull.  Op de locatie van het voormalige restaurant realiseert Alfa een nieuwbouw brasserie,  passend binnen de doelstellingen van het bedrijf en mede vormgeeft aan de toekomstige ontwikkeling van het gebied.

Behalve het initiatief van de Alfa brouwerij, waarbij het grasveld tussen de brouwerij en brasserie openbaar toegankelijk wordt gesteld door de Alfa,  omvat de gebiedsontwikkeling ook ontwikkeling op het eigendom van de gemeente, Muldermolen en Natuurmonumenten. Daarbij gaat het om het optimaliseren van de parkeervoorziening rondom de Mulderplas en het versterken van de zichtlijn naar de Mulderplas.

Meer informatie over Mulderplas op de website van VisitBeekdaelen(externe link).

Belangrijkste ontwikkelingen

Grasveld tussen brouwerij en brasserie word toegankelijk voor publiek

De hekken aan de voorzijde gaan weg, er komt een ontmoetingsplein nabij het bronhuis en het brouwerij gedeelte zal aan voorzijde omheind worden met een nieuw hek ter hoogte van het proeflokaal.

Verplaatsen parkeerplaatsen

Zo zullen bijvoorbeeld de huidige parkeerplaatsen op eigendom Vereniging Natuurmonumenten verplaatst worden naar het terrein van de Alfa en de Muldermolen.
De bestaande parkeerplaatsen worden verplaatst op verzoek van Natuurmonumenten. Ze liggen verscholen achter het groen en veroorzaken hierdoor overlast doordat er ook vaker zaken gebeuren die niet passen in het natuurgebied (hangplek, illegaal Kamperen, vuur stoken, vuilstort). Door het verplaatsen van het parkeren naar de ondernemers is er meer sociale controle op deze voorziening. In de buurt van de Mulderplas blijven 4 mindervaliden parkeerplaatsen behouden voor de toegankelijkheid van de mindervaliden visvlonders.

Herstellen zichtlijnen en optimaliseren verkeersstromen

De zichtlijnen van en naar de Mulderplas  en de Alfa worden hersteld en verkeersstromen worden geoptimaliseerd:

Zwart gearceerde gedeelten

De uitvoering hiervan gebeurd door de natuurwerkgroep van IVN. De start staat gepland voor 17 november aanstaande maar is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom corona, de weersomstandigheden en de verdere voortgang. In de planning is ruimte voor een eventuele uitloop naar december.

Zichtlijn Muldermolen

Hier geldt dat alleen de onder-beplanting wordt weggehaald en de bomen blijven staan.

Zichtlijn Alfa

Hier is sprake van een doorgeschoten bosplantsoen. Dit gedeelte wordt gesnoeid tot op het maaiveld zodat een en ander ook in de toekomst makkelijk onderhouden kan worden door maaien.

Rood gearceerde gedeelte

Deze strook wordt in zijn geheel vrijgemaakt van begroeiing. Ook de bomen worden hier weggehaald voor de aanleg van de toekomstige vlonder.

De uitvoering hiervan gebeurd door Natuurmonumenten in eigen beheer. De uitvoering hiervan is gepland voor de periode december/januari.

Zichtlijn Schinnen
Zichtlijn Muldermolen
Snoeiwerk zichtlijn Muldermolen 2018-2019
Oude brug Geleenbeek
Snoeiwerk Alfabeek 2017-2018
Zichtlijn
Snoeiwerk zichtlijn Alfa zijde 2017-2018

Tekeningen gebiedsontwikkeling Thull

    Nieuwsbrieven gebiedsontwikkeling Thull

    Met ingang van oktober 2020 verschijnt elke twee weken een digitale nieuwsbrief over de gebiedsontwikkeling Thull.
    U leest de nieuwsbrieven hier als webpagina:

    Heeft u gevonden wat u zocht?